Media langs de democratische meetlat

Er is veel onderzoek gedaan naar de rol van massamedia in prille democratieën, maar voor volwassen democratieën, zoals de onze, bestaan veel minder internationale mediamonitoren. Toch zijn die zeker niet overbodig blijkt uit het boek "The Media for Democracy Monitor: A Cross National Study of Leading News Media". Nederland scoort een voldoende, maar wel met een paar kritische kanttekeningen, aldus Mathilde Sanders.

Over lef gesproken: ga experimenteren met regionale mediacentra

Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat de regionale nieuwsvoorziening onder druk staat. Het kan niet anders, of het regionale medialandschap gaat als gevolg daarvan de komende jaren ingrijpend van structuur veranderen. Een mogelijk antwoord is samenwerking, het delen van materiaal en faciliteiten en het –deels of geheel- integreren van organisaties met als doel behoud van de journalistieke kwaliteit en versterking van de regionale openbaarheid. Voor zowel media als consumenten is daarom de inrichting van regionale mediacentra een aantrekkelijk perspectief.

All the news that’s fit to ….

De eerste week van November 2011 bracht een vertegenwoordiging van directie en bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers een bezoek aan Canada en de VS. Doel van de missie was ons een beeld te vormen van de journalistieke stand van zaken in beide landen. Of meer in het bijzonder: worden daar zaken bedacht die we in Nederland in ons voordeel kunnen gebruiken? Of zijn het zaken die ons aan het denken zetten, wellicht theorieën bevestigen.

Een eigen correspondent maakt weinig verschil

Eens in de zoveel tijd wordt er een debat georganiseerd over de staat van de buitenlandjournalistiek. Jonge honden en oude rotten zitten zij aan zij om te discussiëren over de woeste wind die door hun beroepsgroep waait. Om aan het einde van de avond, aan optimisme geen gebrek, af te sluiten met de conclusie dat een correspondent nog altijd het verschil maakt. Maar is dat wel zo?

Kansen, risico’s en obstakels voor datajournalistiek

Voor het rapport "Trends in data journalism" deden drie Finse onderzoekers literatuuronderzoek en hielden interviews met negen ervaren datajournalisten uit Europa (hoofdzakelijk Engeland) en de VS. Het rapport levert een beeld op van de ontwikkeling van datajournalistiek, met in de appendix een mooie staalkaart van praktijkvoorbeelden. Hoewel het rapport spreekt over trends, beschrijft het zaken die te vertalen zijn in kansen, obstakels en risico’s voor de journalistiek.