ANP bepaalt in grote mate de nieuwsagenda

Wat het publiek te lezen krijgt in de media wordt voor een groot deel bepaald door het ANP. Een kwart van het nieuws in de papieren versies van de landelijke dagbladen in 2014 is gebaseerd op nieuws dat eerder is gepubliceerd door het persbureau.

Wat betreft de websites van de dagbladen ligt dit gemiddelde nog veel hoger. Dit blijkt uit onderzoek van
LJS Nieuwsmonitor naar de invloed van het persbureau op de nieuwsvoorziening in de Nederlandse dagbladen. Het ANP bepaalt in grote mate de nieuwsagenda in Nederland.

Schermafbeelding 2015-12-09 om 17.58.17
Het Nederlandse medialandschap is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Zo zijn alle dagbladen ook online actief en zijn er nieuwssites en nieuwsblogs zoals nu.nl en GeenStijl.nl. Op papier betekent deze ontwikkeling een grote diversiteit aan informatie voor de nieuwsconsument, een belangrijke bijdrage aan de democratisering van de samenleving. De vraag is echter of dat wel zo is. Al deze nieuwssites hebben behoefte aan een stroom van nieuwsberichten, maar hebben niet de beschikking over professionals om deze informatie te selecteren, te duiden en te beschrijven in een artikel voor het beoogde publiek. Om deze reden vallen veel nieuwssites terug op berichtgeving van persbureaus, zoals het ANP, waarbij de vraag rijst of er dan niet juist sprake is van een centralisatie van de nieuwsvoorziening.

Dat het ANP in Nederland een grote invloed heeft op de nieuws- voorziening in 2014 blijkt als het nieuws in de Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad en Metro wordt vergeleken met de berichtgeving die het ANP in 24 uur publiceerde. De invloed is het sterkst zichtbaar bij Metro (28%), maar ook in het Algemeen Dagblad (22%) en Trouw (20%) wordt gretig gebruikt gemaakt van het nieuws van het ANP als input voor de eigen nieuwsvoorziening.

Overlap

anpnieuws
In de Volkskrant (15%) en De Telegraaf (13%) is deze invloed iets minder zichtbaar, maar nog altijd substantieel. De invloed van het ANP is vastgesteld bij een overlap van 40% van opvallende woorden voor het onderwerp. Bij een drempelwaarde van 75% is er sprake van (bijna) letterlijk overnemen van het artikel. Tussen de 3% (De Telegraaf) en 14% (Metro) van het totale nieuws zijn (bijna) letterlijke kopieën van artikelen zoals gepubliceerd door ANP. Voor de websites van de dagbladen geldt dat in de eerste helft van 2014 de berichtgeving in sterke mate is gebaseerd op het nieuws zoals afkomstig van het ANP. Hoewel De Telegraaf, Trouw en de Volkskrant in de papieren versie veel andere bronnen van nieuws kennen, wordt op de website van deze kranten uitgebreid geput uit het aanbod van het ANP. Bijna 70% van het online nieuws is gebaseerd op de berichtgeving van het persbureaus.

Centralisatie

Het ANP heeft een grote invloed op de nieuwsvoorziening in Nederland. Vooral op de websites van de Nederlandse dagbladen wordt het grootste deel van het nieuws gebaseerd op de nieuwsvoorziening van het persbureau, terwijl een dikke 40% van het online nieuws letterlijk wordt overgeschreven. De invloed in de papieren versies van de dagbladen is duidelijk minder groot, maar ook daar wel aanwezig. Met afnemende abonnementen op de papieren kranten en een groter publiek dat zich baseert op de websites voor hun nieuwsvoorziening is dit een trend die tot nadenken stemt. De concurrentie om de nieuwsconsument lijkt niet te zorgen voor meer diversiteit van het nieuws, maar een centralisatie van de nieuwsvoorziening met een belangrijke positie voor het ANP.

Reageer

1 comments

ii.nl bewijst al een tijdje dat nieuwssites met de nieuwste zoekhulpmiddelen voor de journalisten makkelijk zonder ANP kunnen, dat het alles zelf doen de journalisten enorm stimuleert bij het zoeken naar en begrijpen van nieuws, ofwel allemaal ten gunste van de lezer.

Daarnaast is het belachelijk dat een nieuwssite niet naar het beste artikel over iets linkt maar naar vaak matig en vrij ongeinspireerd overgeschreven “content” van ANP. Bij de gemiddelde nieuwssite wordt je “op het erf” gehouden in plaats van wat je bij het web verwacht, dat je nog eens ergens komt.

ii.nl heeft dagelijks gemiddeld meer dan 12 links naar sites waar we nog nooit eerder naar hadden gelinkt, de lezers van ii.nl komen zo nog eens ergens!

Geef een reactie

*