Nieuws

Vacature: Algemeen directeur Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Nieuws | Vacature

Wie helpt ons de journalistiek te vernieuwen en versterken?

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zoekt per 1 januari 2022 een Algemeen Directeur met:

 • Een visie op de bijdrage die het Stimuleringsfonds kan leveren aan vernieuwing en versterking van de journalistieke infrastructuur van Nederland.
 • Ervaring in het leiding geven aan een team gedreven medewerkers.
 • De vaardigheid samen te werken met verschillende belanghebbenden en deze te verbinden in kansrijke initiatieven.
 • Ervaring in de bedrijfsvoering van een compacte organisatie die subsidiegelden zo doelmatig mogelijk moet besteden.

 

11 mei 2021
98 woorden
Tag(s): Directie, SVDJ, vacature

Over het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door subsidieregelingen, onderzoek en door het organiseren van evenementen op het gebied van innovatie, onderzoeksjournalistiek, talentontwikkeling en regionale en lokale journalistiek. Daarnaast deelt het Stimuleringsfonds via de nieuwspagina op de website de meest recente ontwikkelingen in de journalistieke sector. Het Stimuleringsfonds is in de afgelopen jaren gegroeid van een meer traditionele verstrekker van steun naar een centrum van kennisdeling en innovatie.

Het Stimuleringsfonds ontvangt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd, overeenkomstig de Mediawet.

De werkzaamheden voor het Stimuleringsfonds worden uitgevoerd door het bureau, dat op dit moment 12 medewerkers telt. Het werkt samen met mentoren, experts en andere externen voor de begeleiding van verschillende subsidieprogramma’s. Tevens ondersteunt het bureau het bestuur dat eindverantwoordelijk is voor het Stimuleringsfonds. Meer informatie over het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek lees je op deze pagina.

Er ontstaat per 1 januari 2022 een vacature voor een algemeen directeur als gevolg van de pensionering van de huidige directeur.

Profiel algemeen directeur

Vaardigheden:

 • Strategische sensitiviteit; weet wat nodig is aan mensen, middelen en infrastructuur om de visie van het Stimuleringsfonds om te zetten in operationele doelen.
 • Aansturen bureau; is helder in de doelstellingen, inspireert en enthousiasmeert de medewerkers op basis van gemeenschappelijk belang, is zowel intern als extern het boegbeeld, staat voor de eigen organisatie en mensen op momenten dat het erop aankomt, ontwikkelt en voert het HR-beleid uit, benut de kwaliteiten van medewerkers optimaal en weet belangentegenstellingen te overbruggen.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit; signaleert politieke kansen en risico’s, anticipeert hierop door middel van voorstellen en interventies, weet het bestuur, bureau en externe partijen hiervoor te winnen, is alert, benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie.
 • Netwerken; is het boegbeeld van het Stimuleringsfonds. Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties, benut op het juiste moment het netwerk om doelstellingen te bereiken, zoekt samenwerking dan wel brengt samenwerkingsverbanden tot stand met relevante personen en externe partijen.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Uitvoering van alle activiteiten van het Stimuleringsfonds op basis van strategie, beleidsplannen en begroting die hij/zij voorbereidt en door het bestuur worden vastgesteld.
 • Leidinggeven aan een team junior en senior medewerkers, die in hoge mate zelfstandig werken, mede door te sturen op samenhang in hun projectmatige werk.
 • Zorg dragen voor een gezonde, eigentijdse en flexibele bedrijfsvoering.
 • Monitoren en evalueren van activiteiten, uitvoeren begroting en opleveren jaarverslag (verslag van bevindingen, jaarrekening en accountantscontrole) ten behoeve van bestuur.
 • Opstellen en uitvoeren van subsidieregelingen. Beoordeling van aanvragen, mede op basis van advies van medewerkers en externe deskundigen.
 • Initiëren en laten uitvoeren van onderzoek.
 • Beoordelen van sponsorverzoeken.
 • Interactie met beleidsmedewerkers van de voor het mediabeleid verantwoordelijke bewindspersoon, overeenkomstig de uitgangspunten voor een zelfstandig bestuursorgaan.
 • Het onderhouden van contacten met relevante belanghebbenden in de wereld van media en cultuur.
 • Interne en externe communicatie. Organisatie van evenementen rondom de activiteiten van het Stimuleringsfonds.
 • Interactie met het bestuur.

 

Ervaring en kennis:

 • Visie op de rol van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in het Nederlandse mediabeleid en -landschap.
 • Kennis van bedreigingen en (innovatieve) kansen voor de journalistiek.
 • Leidinggevende ervaring.
 • Bedrijfskundige en financiële kennis.
 • Een achtergrond in media, cultuur en/of communicatie.
 • Een relevant netwerk.
 • HBO+/academisch denk- en werkniveau.
 • Ervaring met subsidieregelingen.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag vóór 14 juni 2021 per e-mail. Stuur uw motivatiebrief en cv naar: vacature@svdj.nl.  Het bestuur van het Stimuleringsfonds benoemt de directeur. Bij de selectie is een vertegenwoordiger van de medewerkers betrokken. Arbeidsvoorwaarden zijn conform WNT en in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De CAO Rijk is leidend. Het SVDJ onderschrijft de Code Culturele Diversiteit.

Voor meer informatie over de vacature kan er contact opgenomen worden met Frits van Exter (voorzitter van het Stimuleringsfonds) via vacture@svdj.nl of via 070-3617111 (tijdens kantoor uren).

 Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.