De toekomst van de journalistiek: hoe nu verder?

Nieuws | Blogs

Ja, ja, ja. Het gaat weer eens over de toekomst van de journalistiek.

En toch is dit anders.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek belegt een aantal sessies, waarin kleine groepen genodigden thema’s bediscussiëren die relevant zijn voor de toekomst van de media. Leidraad daarbij vormt onze scenariostudie, die vorig jaar werd gepresenteerd. Die studie schetst vier scenario’s voor de media in 2025, die aan de hand van vergelijkbare sessies zijn beredeneerd. In totaal meer dan honderd mensen uit en rond de media werden toen uitgedaagd om mee te denken over thema’s en ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst.

Alle aanleiding voor een vervolg

Juist omdat de meeste scenario’s een wat grimmig beeld geven van die toekomst (en alle vier aangeven dat de wereld van de media hoe dan ook voor fundamentele veranderingen staat), menen we dat er alle aanleiding is voor een vervolg. Het zou zómaar kunnen dat er een scenario bij zit dat ons wel aanspreekt, of een scenario dat koste wat kost moet worden vermeden. De vraag die dan voorligt is: zijn er ontwikkelingen die we kunnen beïnvloeden en zo ja, hoe doen we dat dan?

Dat kan interessant materiaal opleveren voor iedereen die werkzaam is in de media, maar zeker ook voor opleidingen, voor de politiek en last but not least voor ons Fonds. Ook wij willen graag weten hoe we met ons budget zo effectief en relevant mogelijk kunnen opereren.

Zonder luchtfietsen of stokpaardjes

Dat zou het mooie moeten zijn van die sessies. We gaan het zo weinig mogelijk hebben over problemen (of hoe leuk het vroeger was), maar over mogelijke oplossingen. De voorbereidingen van de studie hebben al laten zien dat je – met genoeg slimme mensen bij elkaar – een heel eind kunt komen zonder te vervallen in luchtfietserij, stokpaardjes te berijden of ons in te graven in schuttersputjes.

Kortom, interesting stuff. We hebben één sessie gehad, waarbij we de zogenoemde Grote Vragen hebben benoemd. Die vormen het geraamte voor de komende gesprekken (tussen nu en half juli). Die thema’s zijn:

–          Hoe gaan we om met (het gebrek aan) diversiteit binnen de media?

–          Hoe kan de journalistiek relevant blijven in een sterk veranderende samenleving (waarde- en betekeniscreatie)?

–          Welk informatie-ecosysteem blijft er over als er niet of nauwelijks nog ‘ouderwetse journalistiek’ wordt bedreven?

–          Hoe kunnen start-ups en traditionele bedrijven elkaar gaan vinden?

–          Hoe leren we mensen die media gebruiken (ook als zender) hoe daar mee om te gaan: mediawijsheid voor makers?

–          Wat wordt de rol van (big) data, een kans of een bedreiging (privacy)?

–          Hoe geven we handen en voeten aan publiek-private samenwerking?

We zijn druk bezig met de uitnodigingen voor de sessies. We houden de groepjes klein, omdat het overzichtelijk moet blijven, want uiteindelijk (in september) willen we de weerslag van al die gesprekken presenteren. Mocht u niettemin het idee hebben dat u ten onrechte niet bij de genodigden zit, stuurt u dan even een mailtje naar info@svdj.nl. Als er nog ruimte is, sturen we u alsnog een uitnodiging.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.