Subsidies

Bekijk al onze subsidieregelingen

Hier vind je alle subsidieregelingen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De meeste regelingen hebben een vaste aanvraagperiode. Sommige regelingen kunnen doorlopend aangevraagd worden. Subsidie kan onder andere worden aangevraagd voor journalistieke innovatie, professionalisering van lokale publieke omroepen of voor het opzetten of uitbreiden van onderzoeksredacties. Raadpleeg de afzonderlijke pagina’s van de subsidieregelingen voor extra informatie over de aanvraagperiode, voorwaarden en inhoudelijke criteria. Bekijk hieronder het overzicht. 

Uitkomsten scenariostudie Journalistiek 2035

Hoe ziet de journalistiek er in 2035 uit en kun je je daar op voorbereiden? Bekijk hier de uitkomsten van het scenario onderzoek. Vier toekomstscenario’s die uit gaan van verschillende antwoorden op twee bepalende vragen: worden techbedrijven en data wel of niet effectief gereguleerd? En vertrouwen burgers elkaar binnen de samenleving of is er sprake van onderling wantrouwen? Ervaar het zelf en werp een blik op de wereld van de toekomst.

Regeling onderzoeksjournalistiek

Aanvraagperiode:
20 september – 15 oktober 2021

De subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties in Nederland. De regeling richt zich voor een belangrijk deel op regionale en lokale initiatieven.

Regeling Talentontwikkeling

Aanvraagperiode:
Najaar 2021

De subsidieregeling Talentonwikkeling is bestemd voor journalistieke organisaties die via scholing, coaching en of training talent willen ontwikkeling op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Hiervoor is in totaal 275.000 euro beschikbaar.

Steunfonds lokale informatievoorziening

Aanvraagperiode:
Gesloten

Eenmalig is er 35 miljoen euro beschikbaar gesteld om lokale mediaorganisaties te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in deze tijd verstoken blijven van informatie uit hun omgeving, ontvangen zij afhankelijk van hun oplage of bereik een bijdrage voor de duur van 3 maanden in vorm van een krediet.

Innovatieregeling

Aanvraagperiode:
Voorjaar 2022

In dit unieke programma van de SVDJ Accelerator draag jij een prangend probleem binnen de journalistiek aan. Op basis van dat probleem werk je met je team aan een concrete innovatieve oplossing, mét klanten, betalende gebruikers en impact op de sector. Van vernieuwende verdienmodellen en nieuwsplatforms, tot innovatieve journalistieke tools en plug-ins: alles is mogelijk.

Pilot Professionalisering Lokale Omroepen

Aanvraagperiode:
Gesloten

Deze pilot subsidieregeling staat in het teken van het versterken van de lokale journalistieke infrastructuur en is gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen die zich binnen het project toeleggen op het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau.

Sponsoring

Aanvraagperiode:
Doorlopend

De sponsorregeling is bestemd voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van de journalistiek. Per kalenderjaar zijn er twee aanvraagrondes : 1 januari – 30 juni en 1 juli – 31 december. In elk van deze rondes is een sponsorbudget van totaal € 25.000,- beschikbaar.

Exploitatieregeling

Aanvraagperiode:
Doorlopend

Deze regeling is bedoeld voor het starten of voortzetten van de exploitatie van een (digitale) uitgave die tenminste maandelijks verschijnt. Aanvragen voor deze regeling kunnen doorlopend ingediend worden. Binnen de exploitatieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor een individueel project,  een gezamenlijk project of een organisatieonderzoek.

Onderzoeksregeling

Aanvraagperiode:
Doorlopend

De onderzoeksregeling is bestemd voor onderzoek dat uitgevoerd wordt in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. De bijdrage van het Fonds bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Weerbaarheid

Aanvraagperiode:
Gesloten

De regeling weerbaarheid is een regeling voor het vergroten van de weerbaarheid van journalisten tegen bedreigingen. Dat kan gebeuren via een loket dat (onder meer juridische) ondersteuning biedt en daarnaast via specifieke training en begeleiding.