Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek richt zich, naast de ondersteuning van projecten, sterk op eigen onderzoek.

De afgelopen jaren werd er door SVDJ intensief onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio en grote steden. De resultaten hiervan zijn onder andere te vinden in de onderzoeksrapporten #GR18 in het nieuws, Pas op! Breekbaar en Nieuwsvoorziening in de Regio 2013 en 2014.

Naast deze onderzoeken brengt het SVDJ het hele jaar door de laatste cijfers en analyse over de stand van zaken in de journalistieke sector en heeft het Fonds met het Scenario-onderzoek vier toekomstscenario’s geschetst voor de journalistieke sector in 2035.

Naast eigen onderzoek, wordt ook extern onderzoek gesubsidieerd via de Onderzoeksregeling. Deze regeling is bestemd voor subsidieaanvragen gericht op onderzoek in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. De bijdrage van het Stimuleringsfonds bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. U kunt, voordat u een definitieve aanvraag indient, optioneel een projectidee aan ons voorleggen. Raadpleeg de pagina van de Onderzoeksregeling voor meer informatie.