Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek richt zicht, naast de ondersteuning van projecten, op kennisdeling. Dit doen we onder meer door zelf gericht onderzoek uit te voeren en daarnaast subsidie beschikbaar te stellen voor onderzoeksprojecten op aanvraag. 

De afgelopen jaren werd er door SVDJ intensief onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio en grote steden, hebben we een scenario-onderzoek naar de toekomst van de journalistiek laten uitvoeren en publiceerden we de eindevaluatie van de pilot regeling professionalisering lokale omroepen.

Naast eigen onderzoek, wordt ook extern onderzoek gesubsidieerd via de Onderzoeksregeling. Deze regeling is bestemd voor subsidieaanvragen gericht op onderzoek in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Aanvragen hiervoor kunnen het gehele jaar door ingediend worden.

Hieronder vind je een overzicht van de onderzoeken door SVDJ zelf uitgevoerd.