Bestuur

Ontmoet onze bestuursleden

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bestaat momenteel uit vijf leden. Een nieuw bestuurslid wordt op voordracht van het Stimuleringsfonds door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd. Op grond van de Mediawet 2008 worden bestuursleden voor een periode van vijf jaar benoemd en is herbenoeming voor één aansluitende periode van vijf jaar mogelijk.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende vijf leden:

  • Dhr F. (Frits) van Exter, voorzitter, benoemd per 1 september 2018, was vicevoorzitter van 1 september 2016 t/m 1 september 2018.
  • Mw. M. (Maike) Olij, penningmeester, benoemd per 1 juni 2019.
  • Dhr. R. (Roy) Khemradj, benoemd per 1 augustus 2012, herbenoemd op 1 augustus 2017.
  • Dhr. F. (Freek) Staps, benoemd per 1 september 2018.
  • dr. Y. (Yael) de Haan, benoemd per 1 maart 2021. 
  • Dhr. H. (Harold) Rimmelzwaan, benoemd per 1 maart 2021.

Bestuursvergaderingen 2021
Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek houdt maandelijks vergadering. In 2021 vergadert het bestuur op de volgende data: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 18 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december. Stukken ter behandeling dienen minstens tien dagen voor de vergadering aangeleverd te worden.

 

 

 

 

 

Frits van Exter
Voorzitter
LinkedIn

 

Freek Staps
Bestuurslid
LinkedIn

 

Maike Olij
Penningmeester
LinkedIn

 

 

Roy Khemradj
Bestuurslid
LinkedIn

 

Yael de Haan
Bestuurslid
LinkedIn

 

Harold Rimmelzwaan
Bestuurslid
LinkedIn