Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bestaat momenteel uit vier leden. Een nieuw bestuurslid wordt op voordracht van het Stimuleringsfonds door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd. Op grond van de Mediawet 2008 worden bestuursleden voor een periode van vijf jaar benoemd en is herbenoeming voor één aansluitende periode van vijf jaar mogelijk.

Bestuursvergaderingen 2024
Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek houdt maandelijks vergadering. In 2024 vergadert het bestuur op de volgende data: 24 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december. Stukken ter behandeling dienen minstens tien dagen voor de vergadering aangeleverd te worden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende vier leden:

  • Dhr F. (Frits) van Exter, voorzitter, benoemd per 1 september 2016 en herbenoemd per 1 september 2021. Datum aftreden: 31 augustus 2026. Met ingang van 1 september 2018 benoemd tot voorzitter.
  • Mw. M. (Maike) Olij, vicevoorzitter, benoemd per 1 juni 2019. Datum aftreden: 31 mei 2024. Met ingang van 16 juni 2021 benoemd tot vicevoorzitter.
  • Dhr. H. (Harold) Rimmelzwaan, penningmeester, benoemd per 1 maart 2021. Datum aftreden: 28 februari 2026. Met ingang van 15 februari 2023 benoemd tot penningmeester.
  • Prof. dr. Y. (Yael) de Haan, benoemd per 1 maart 2021. Datum aftreden: 28 februari 2026.

Frits van Exter
Voorzitter
LinkedIn

Maike Olij
Vicevoorzitter
LinkedIn

Harold Rimmelzwaan
Penningmeester
LinkedIn

Yael de Haan
Bestuurslid
LinkedIn