Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bestaat momenteel uit vijf leden. Een nieuw bestuurslid wordt op voordracht van het Stimuleringsfonds door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd. Op grond van de Mediawet 2008 worden bestuursleden voor een periode van vijf jaar benoemd en is herbenoeming voor één aansluitende periode van vijf jaar mogelijk.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende vijf leden:

  • dr. V.P. (Vincent) Kouwenhoven, voorzitter, benoemd per 1 augustus 2008 en met ingang van 1 september 2013
    benoemd tot voorzitter.
  • Dhr F. (Frits) van Exter, vicevoorzitter, benoemd per 1 september 2016.
  • dr. M. (Mir) Wermuth, penningmeester, benoemd per 1 juni 2009 en herbenoemd per 1 juni 2014. Met ingang van 1 september 2016 benoemd tot penningmeester. Was vicevoorzitter van 1 september 2013 t/m 1 september 2016.
  • dr. A.G.D. (Andra) Leurdijk, benoemd per 1 maart 2011.
  • Dhr. R. (Roy) Khemradj, benoemd per 1 augustus 2012.

De leden van het bestuur worden voor een periode van vijf jaar benoemd. Op grond van de Mediawet 2008 is voor bestuursleden herbenoeming voor één aansluitende periode van vijf jaar mogelijk.

vincent

Vincent Kouwenhoven
Bestuursvoorzitter
LinkedIn

Andra

Andra Leurdijk
Bestuurslid
LinkedIn

frits-e1470313831517-768x493-1

Frits van Exter
Vicevoorzitter
LinkedIn

roy

Roy Khemradj
Bestuurslid
LinkedIn

mir

Mir Wermuth
Penningmeester
LinkedIn

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek houdt maandelijks vergadering. In 2018 vergadert het bestuur op de volgende data: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, 16 mei, 20 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december. Stukken ter behandeling dienen minstens tien dagen voor de vergadering aangeleverd te worden.