Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wil werk maken van diversiteit en inclusie. Een website die voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zal in belangrijke mate bijdragen aan een grotere toegankelijkheid voor aanvragers en andere gebruikers en drempels wegnemen.

Status toegankelijkheidslabel van www.svdj.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring website

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Het Stimuleringsfonds heeft de eerste maatregelen genomen en voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze verklaring is van toepassing op het hoofddomein: www.svdj.nl

Mocht informatie op de website niet toegankelijk blijken te zijn dan kun je contact met ons opnemen via info@svdj.nl of telefonisch 070 361 7111.