Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door subsidieregelingen, onderzoek en door het organiseren van evenementen op het gebied van innovatie, onderzoeksjournalistiek en  regionale en lokale journalistiek. Daarnaast deelt het Fonds via de nieuwspagina op de website de meest recente ontwikkelingen in de journalistieke sector.

Het Stimuleringsfonds ontvangt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd.

Medewerkers & Bestuur

De werkzaamheden voor het Stimuleringsfonds worden uitgevoerd door het bureau, het bestuur, de redactie van svdj.nl en freelance journalisten. Daarnaast werkt het bureau voor de begeleiding van verschillende subsidieprogramma’s samen met mentoren, experts en andere externen die op freelance basis aan het Stimuleringsfonds verbonden zijn. Het bureau ondersteunt het bestuur in haar dagelijkse werkzaamheden en is op grond van de Mediawet in dienst van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het bestuur wordt op voordracht van het Stimuleringsfonds door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd. Af en toe zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers of bestuursleden, bekijk of er openstaande vacatures zijn hier.

Vacatures

Af en toe zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers of bestuursleden, bekijk of er openstaande vacatures zijn via onderstaande knop.

Subsidieregelingen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek begeleid en subsidieert projecten op verschillende terreinen binnen de journalistiek. De meeste regelingen hebben een vaste aanvraagperiode. Subsidie kan onder andere aangevraagd worden voor journalistieke innovatie, professionalisering van lokale publieke omroepen of voor het opzetten of uitbreiden van onderzoeksredacties. Raadpleeg de afzonderlijke pagina’s van de subsidieregelingen voor extra informatie over de aanvraagperiode, voorwaarden en inhoudelijke criteria.

De innovatieregeling is er ter versterking en vernieuwing van de journalistiek in Nederland. De regeling bestaat uit zowel subsidieverstrekking als intensieve begeleiding en is opgedeeld in twee programma’s: de Accelerator en de Accelerator Light.

Klik hier voor alle informatie over de Innovatieregeling

De afgelopen decennia is in wisselend maar gestaag tempo de onderzoeksjournalistiek gemarginaliseerd, met name op regionaal en lokaal niveau, terwijl steeds meer overheidsverantwoordelijkheden gedecentraliseerd worden en bij de lokale politiek zijn komen te liggen. Het gevolg? Met name buiten de steden worden gemeentes, instanties en bedrijven niet langer op de huid gezeten door journalisten en missen burgers kritische informatie over hun directe omgeving. De subsidieregeling onderzoeksjournalistiek wil bijdragen aan het herstel van de infrastructuur van onderzoeksjournalistiek in Nederland en richt zich daarbij specifiek op de regio.

Klik hier voor alle informatie over de regeling Onderzoeksjournalistiek

De subsidieregeling ‘pilot journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten’ staat in het teken van het versterken van de lokale journalistieke infrastructuur. Deze pilot is gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen die zich binnen het project toeleggen op het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau.

Klik hier voor alle informatie over de regeling Pilot journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

De subsidieregeling Talentontwikkeling Onderzoeksjournalistiek is bedoeld om binnen de mediasector onderzoeksjournalistiek een impuls te geven via training, begeleiding, werkervaring of specialisatie.

Klik hier voor alle informatie over de regeling Talentontwikkeling

De exploitatieregeling is bedoeld voor het starten of voortzetten van de exploitatie van een (digitale) uitgave die tenminste maandelijks verschijnt. U kunt doorlopend een aanvraag indienen voor de exploitatieregeling. Binnen de exploitatieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor een individueel project, een gezamenlijk project of een organisatieonderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de Exploitatieregeling

De Onderzoeksregeling is bestemd voor subsidieaanvragen gericht op onderzoek in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. De bijdrage van het Stimuleringsfonds bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. U kunt, voordat u een definitieve aanvraag indient, optioneel een projectidee aan ons voorleggen.

Klik hier voor alle informatie over de Onderzoeksregeling

De sponsorregeling is bestemd voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van journalistiek. Per kalenderjaar zijn er twee aanvraagrondes ingesteld: 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december.

Klik hier voor meer informatie over Sponsoring

 

Onderzoek door SVDJ

Naast de ondersteuning van projecten, richt SVDJ zich sterk op eigen onderzoek. De afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld intensief onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio en grote steden. Daarnaast publiceert het Fonds het hele jaar door de laatste cijfers en analyses over de stand van zaken in de journalistieke sector. Bekijk alle onderzoeken op de onderzoekspagina of download de rapporten.

Naast eigen onderzoek, wordt ook extern onderzoek gesubsidieerd via de Onderzoeksregeling. Deze regeling is bestemd voor subsidieaanvragen gericht op onderzoek in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Onderzoeksregeling.

Nieuws over de journalistieke sector

Op de website svdj.nl wordt de kennis uit onderzoeken en de ervaringen van door ons gesteunde projecten gedeeld met de sector. Daarnaast wordt gepubliceerd over ontwikkelingen en trends binnen de journalistieke sector in het algemeen.

Evenementen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek organiseert het hele jaar door meerdere evenementen. Tijdens deze evenementen deelt het Fonds onder andere kennis over onderzoeken, journalistieke innovatie, regionale journalistiek, onderzoeksjournalistiek en tal van andere onderwerpen. De twee grootste congressen zijn De Media van Morgen rond november en De Regio Vecht Terug rond mei. De rest van het jaar vinden kleinere evenementen plaats in de vorm van lezingen, workshops en inspiratiesessies. Informatie over deze evenementen wordt gedeeld via de website en nieuwsbrief. Het Fonds streeft ernaar alle journalistieke evenementen in kaart te brengen op svdj.nl/evenementen. Ontbreekt er een journalistiek evenement? Geef dit door via de evenementenpagina.

Jaarverslagen

 

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Hierin wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het fonds, welke projecten we hebben gesteund en doen we een vooruitblik naar het volgende jaar.

Ben je geïnteresseerd in jaarverslagen ouder dan 5 jaar? Vanaf 1974, het jaar van de oprichting, zijn onze jaarverslagen digitaal op te vragen.

 

Bekijk alle jaarverslagen

Contact

Heb je vragen over het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, of wil je weten wat we als fonds voor jou kunnen betekenen?
Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of gebruik onderstaand formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.