Tamara Witschge – Rijksuniversiteit Groningen

Nieuws | Journalistiek onderzoek
  • Redactie
  • 07 september 2016
  • 550 woorden , 2 min. lezen

Naam: Tamara Witschge
Kennisinstituut en afdeling: Rijksuniversiteit Groningen, Media Studies & Journalism
Functie: Universitair Hoofddocent
(Inhoudelijke) specialisatie: Ondernemende journalistiek

1) Tot welke journalistieke en/of wetenschappelijke (voor zover betrekking op de journalistiek) inzichten ben je gekomen in 2015?

De focus op ondernemerschap in de journalistiek richt zich met name op het economische vraagstuk: hoe kunnen nieuwe journalistieke start-ups succesvol worden? Hierbij wordt succes voornamelijk gedefinieerd in termen van monetair succes: wordt er geld mee verdiend? Voor journalisten is dit echter niet altijd (of meestal niet) de hoofdmotivatie. Voor hen is het vaak belangrijker een journalistiek succes te behalen, of dit nu gedefinieerd wordt als het bereiken of raken van hun publiek, politieke invloed behalen of een scoop te hebben. De economische, publieke, professionele en persoonlijke belangen vallen dus niet altijd samen. We weten nog te weinig wat de gevolgen zijn voor de toenemende nadruk op ondernemerschap in de journalistiek voor de journalistieke kwaliteit.

2) Welk nieuwsmerk, platform of journalist heeft jou vorig jaar het meest verrast?

Dit is een hele groep: de nieuwe lichting journalisten, die net afgestudeerd aan een carrière beginnen in de journalistiek. Zij zijn niet naïef, ze weten dat het journalistieke bestaan zwaar, eenzaam en precair kan zijn. Maar tegelijkertijd zijn ze ook niet cynisch: Gedreven om het verschil te maken, ontwikkelen zij hun portfolio, proberen ze verandering teweeg te brengen in gevestigde organisaties, starten zij hun eigen bedrijven en, wat mij het meest inspireert, zijn ze gedreven om te blijven leren om mooie journalistieke producten te maken.

3) Wat ga je het komende jaar zelf onderzoeken/waar ga je mee verder qua onderzoek?

Ik doe onderzoek (interviews en etnografisch onderzoek) naar journalistiek ondernemerschap: ik breng de start-up cultuur in Nederland in kaart, en samen met Mark Deuze en onze studenten ook daarbuiten, met name in de V.S. Mijn doel is om beter inzicht te krijgen in de problemen (en mogelijkheden) die journalisten tegenkomen in hun dagelijkse leven als freelancer of ondernemer. Als onderdeel van het NWO-gesubsidieerde project “Entrepreneurship at Work” zullen twee promovendi een eigen bedrijf opzetten en door middel van auto-etnografisch onderzoek inzicht geven in de dagelijkse praktijk van het journalistieke ondernemerschap.

4) Welke andere ontwikkelingen in de journalistiek volg je dit jaar met veel belangstelling?

Ik ben erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van de definitie van wat journalistiek is, hoe een journalistieke organisatie er uit ziet en wat als gangbaar wordt beschouwd in dit veld: of dat nu de gebruikte technologieën, distributiekanalen, interactie met het publiek en bronnen of de balans tussen privé en werk betreft. We zien op al deze gebieden enorme verschuivingen en aangezien de herdefinitie van wat ‘goede’ journalistiek grote gevolgen kan hebben, niet alleen voor de professie, maar ook voor de samenleving als geheel, volg ik deze met veel belangstelling.

5) Welke (internationale) onderzoeker, organisatie, nieuwsbedrijf of journalist moeten we zeker in de gaten gaan houden?

Ik ben zeer vereerd om samen te werken met collega’s uit binnen- en buitenland in het project Journalism Elsewhere (http://journalismelsewhere.org/). Dit netwerk van onderzoekers wil de diversiteit van de journalistiek laten zien en richt zich vooral op die mensen in de marges van en buiten gevestigde organisaties. In dit netwerk zit ook een aantal veelbelovende startende wetenschappers en zij inspireren mij altijd weer om op nieuwe manieren naar de journalistiek te kijken.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.