Project

De Groene Amsterdammer heeft in 2020 de tak Data & Debat opgericht. Data & Debat onderzoekt hoe het online-debat wordt gestuurd en door wie. In 2021 zal het team naast landelijke ook lokale/regionale analyses gaan maken, met behulp van big data, in samenwerking met een groeiend aantal niet-journalistieke partners, zoals universiteiten, die over de hiervoor benodigde mens- en computerkracht beschikken.