Project

De Onderzoeksredactie kamt de sectoren tabak, voeding, farma, wapens, en fossiele energie systematisch uit. Schadelijk handelen door grote industrieën stelt ze niet alleen aan de kaak, maar ze maakt ook expliciet duidelijk welk algemeen belang zij schaden en hoe dit gebeurt. Niet alleen bedrijven kunnen op hun aandacht rekenen. Hoe overheden en politici omgaan met de schadelijke kanten van deze grote industriële bedrijfstakken is een net zo relevante onderzoekslijn.

Foto: Flip Franssen