Project

De Stadsbron heeft als doel om in Amersfoort een duurzame (zelfdragende) organisatievorm te vinden voor regionale onderzoeksjournalistiek. Peer-to-peer-review en een non-hiërarchische manier van werken vormt daarvoor de basis. De Stadsbron ontwikkelt haar publicatieplatform verder en zet het in op meer coproductie tussen eigen ervaren journalisten en betrokken burgers.

Wie
De Stadsbron
Subsidiebedrag
€ 97.020,-
Jaar
2020