Project

De Stadsbron heeft als doel om in Amersfoort een duurzame (zelfdragende) organisatievorm te vinden voor regionale onderzoeksjournalistiek. Peer-to-peer-review en een non-hiërarchische manier van werken vormt daarvoor de basis. De Stadsbron ontwikkelt haar publicatieplatform verder en zet het in op meer coproductie tussen eigen ervaren journalisten en betrokken burgers.