Project

De regionale bladen van Mediahuis willen meer onderzoek in de regio gaan doen. De Gooi- en Eemlander zal binnen deze regeling onderzoek gaan doen naar Hilversum als mediastad. Zij gaan onderzoeken wat er allemaal gebeurt op en rond het Mediapark.