Project

De Stadsbron heeft als doel om in Amersfoort een duurzame (zelfdragende) organisatievorm te vinden voor regionale onderzoeksjournalistiek. Peer-to-peer-review en een non-hiërarchische manier van werken vormt daarvoor de basis. Komend jaar gaan zij aan de slag met een nieuwe methode, door de verschillende stappen uit het journalistieke proces gecoördineerd te crowdsourcen, geïnspireerd op Curious City (WBEZ Chicago). Inwoners kunnen onderzoeksvragen publiceren (onderwerpkeuze), die lezers beoordelen (peer review) en verkiezen (onderwerpselectie).