Begeleidingsprogramma

Journalistieke organisaties kunnen tegen tal van uitdagingen aanlopen in hun dagelijkse werkzaamheden; Hoe bereik ik die ene doelgroep? Hoe financieren we onze werkzaamheden met stijgende papierprijzen? Hoe kunnen we de impact van onze journalistiek meten? Hoe maken we werk van projectmanagement? Deelname aan het vernieuwingstraject helpt mediaorganisaties verder. Door begeleiding en advies van een innovatiecoach bij jou op de redactie én een vernieuwingsbudget maak je grote stappen vooruit.

Let op: Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor het vernieuwingstraject in 2023. Lijkt het je wel interessant? Neem contact op met Willemijn Dekker via willemijn@svdj.nl. 

Voor wie is dit traject?

Het vernieuwingstraject is bedoeld voor lokale journalistieke organisaties (huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale omroepen en lokale nieuwswebsites) en onderzoeksredacties.

De subsidieregeling ‘Vernieuwing Onderzoeksjournalistiek en Lokale Journalistiek 2022’ die ten grondslag ligt aan het vernieuwingstraject is opgesteld met het oog op de wens van de regering om in de huidige kabinetsperiode innovatie en vernieuwing binnen de lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek te stimuleren. Deze subsidieregeling draagt bij aan de realisatie van de bredere ambitie van het kabinet om de lokale journalistiek en de onderzoeksjournalistiek te versterken.

Waar bestaat het traject uit?

Deelname aan het vernieuwingstraject kent twee onderdelen. Allereerst krijg je begeleiding van een innovatiecoach, die je helpt met het signaleren en aanpakken van uitdagingen die spelen binnen je organisatie. Daarnaast ontvang je budget waarmee je die uitdagingen ook daadwerkelijk kunt aanpakken. Lokale journalistieke partijen ontvangen een vernieuwingsbudget van €10.000, deelnemende onderzoeksredacties kunnen rekenen op €20.000.

Daarnaast wordt er voor de deelnemende organisaties een inspirerende innovatietour georganiseerd, waar we je de beste journalistieke innovaties uit binnen- én buitenland laten zien. Hier kunnen maximaal 2 personen per organisatie aan deelnemen.

Programma

Het vernieuwingstraject duurt ongeveer een half jaar en bestaat uit vier fases. Deze fases worden voor het grootste gedeelte samen met de innovatiecoach, een expert op het snijvlak van journalistiek en innovatie, doorlopen. Samen met de coach neem je jouw organisatie eens grondig onder de loep. Waar loop je als organisatie tegen aan? Welke oplossingen kunnen daarvoor worden bedacht? De coach adviseert en begeleidt jouw organisatie gedurende het hele proces. Daarnaast wordt er in maart een meerdaagse innovatietour georganiseerd in het buitenland. Hieraan kunnen twee personen per organisatie deelnemen.

De coach is verantwoordelijk voor het bijbrengen van kennis en het geven van adviezen op het gebied van organisatieontwikkeling. Daarbij ondersteunt de coach deelnemende organisatie tijdens het traject door middel van wekelijkse coaching sessies en workshops. De coach treedt op als sparringpartner en adviseur en zal gedurende het traject 74 uur beschikbaar zijn voor de deelnemende organisatie.

Het programma start op 24 januari 2023 met een kick-off voor alle deelnemende organisaties. Die datum is tevens de start van fase 1 van het begeleidingsprogramma.

Innovatietour (maart 2023)

Tijdens het vernieuwingstraject wil het SVDJ ook zoveel mogelijk inspireren. Daarom wordt er speciaal voor alle deelnemende organisaties een meerdaagse innovatietour georganiseerd. Tijdens deze inspirerende tour laten we je de beste voorbeelden uit binnen- én buitenland op het gebied van vernieuwing en innovatie zien. We gaan langs bij verschillende succesvolle journalistieke organisaties om te leren wat innovatie voor hun organisatie heeft betekend. De tour vindt plaats tussen 6 maart en 15 maart 2023. Van elke deelnemende organisatie kunnen er twee personen mee op tour.

Fase 1

Signalering en definiëring problematiek
Januari – februari 2023 (20 uur)


Samen met de coach gaat de deelnemende organisatie aan de slag om problemen die binnen de organisatie spelen te signaleren en/of te definiëren door middel van een door het Stimuleringsfonds ontworpen format.

Fase 2

Oplossingsrichtingen verkennen
Maart 2023 (8 uur + deelname innovatietour)


Samen met de coach gaat de deelnemende organisatie op zoek naar mogelijke oplossingen voor de in fase 1 gedefinieerde problematiek aan de hand van een of meerdere ideation sessies. Ter inspiratie gaan maximaal 2 personen van de deelnemende organisatie op innovatietour, in de eerste helft van maart, om ideeën op te doen bij andere, innovatieve journalistieke organisaties.

Fase 3

Oplossingen ontwikkelen
April – half juli 2023 (30 uur)


In fase 3 gaat de deelnemende partij in samenwerking met de coach de in fase 2 verkende oplossingen ontwikkelen en daar waar mogelijk implementeren binnen de organisatie. Hiervoor wordt 2 uur per week onder begeleiding van innovatiecoach gerekend.

Fase 4

Evaluatie & Demo
Eind juli 2023 (16 uur)


In fase 4 gaat de deelnemende partij samen met de innovatiecoach het traject evalueren. Ook wordt de opgedane kennis gedeeld met andere deelnemende organisaties tijdens een of twee demodagen.

Inschrijfprocedure

Je kunt je tot en met 21 november inschrijven voor het vernieuwingstraject.

Subsidie aanvragen en inschrijvingen voor programma’s doe je via onze portal ‘MijnSVDJ’. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier.

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het Stimuleringsfonds de aanvraag eerst op volledigheid. Pas als je aanvraag volledig is wordt deze in behandeling genomen.

Aanvraag doen / Login

Om in aanmerking te komen voor het vernieuwingstraject moet je aanvraag eerst voldoen aan drempelcriteria. Voldoet je aanvraag niet aan de drempelcriteria, dan wijst het Stimuleringsfonds deze op formele gronden af.

De drempelcriteria zijn:

 • De aanvrager is een lokale journalistieke partij (huis-aan-huiskrant, lokaal nieuwsblad, lokale nieuwswebsite of lokale publieke omroep) én heeft tenminste 1 journalistieke FTE.

óf

 • De aanvrager is een onderzoeksredactie (een bestaande journalistieke organisatie of een redactie binnen een bestaande journalistieke organisatie, met als belangrijkste taak en missie het bedrijven van onderzoeksjournalistiek in plaats van het maken van dagelijks nieuws) én heeft tenminste 2 journalistieke FTE.

Voldoet je aanvraag aan de drempelcriteria, dan wordt je aanvraag beoordeeld en gescoord aan de hand van de volgende inhoudelijke criteria:

 • Samenstelling en beschikbaarheid team: is er sprake van een multidisciplinair team en is het team bereid om tenminste 74 uur te besteden aan het traject;
 • Relevantie: kaart de aanvrager concrete uitdagingen aan die relevant zijn voor de organisatie en/of sector
 • Haalbaarheid: kunnen er voor de aangekaarte uitdagingen binnen de looptijd en middelen van het traject oplossingen worden bedacht en/of uitgevoerd.

Meer informatie over de inhoudelijke criteria en hoe deze getoetst worden is terug te vinden in de regeling en toelichting daarop.

Binnen 5 tot uiterlijk 12 weken na sluiting van de aanvraagronde ontvang je bericht van ons over het besluit of je deel kan nemen aan het vernieuwingstraject. Doorgaans is dit eerder dan de genoemde beslistermijn.

In dit besluit lees je of je aanvraag is gehonoreerd of niet. Je ontvangt het besluit digitaal via de aanvraagomgeving ‘MijnSVDJ’. Zodra er daar een bericht voor je klaarstaat ontvang je per mail een seintje.

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan met betrekking tot verantwoording en vastlegging van je activiteiten. Lees daarom de regeling aandachtig door voordat je een aanvraag indient.

Belangrijke documenten

Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling goed door om te zien aan welke drempelcriteria en inhoudelijke criteria je project moet voldoen.

Ook kun je je aanvraag alvast goed voorbereiden door de voorbeeldaanvraag formulieren te bekijken.

Houd de benodigde documenten bij de hand bij het invullen van het online aanvraagformulier:

 • cv’s van deelnemende teamleden
 • een document waaruit blijkt hoeveel journalistieke FTE er in vaste dienst is of op freelancebasis werkzaam zijn
 • een activiteitenplan, dat:
  • nauwkeurig de aard en omvang en beschikbaarheid van het team dat de voorgenomen activiteiten gaat uitvoeren beschrijft;
  • wordt onderbouwd met een analyse van informatie op basis waarvan de verzoeker kennis over de aangekaarte uitdaging en mogelijke oplossingsrichtingen heeft opgedaan; en
  • een inschatting wordt gemaakt van de haalbaarheid van het activiteitenplan.

Aanvullend dienen verschillende soorten organisaties een aantal aanvullende documenten mee te sturen.

 • Onderzoeksredactie: drie onderzoeksjournalistieke producties uit 2022 + een redactiestatuut.
 • Huis-aan-huiskranten: een document dat de verschijningsfrequentie van de krant in 2022 aantoont.
 • Lokaal nieuwsblad: drie recente edities van het blad + een document dat de verschijningsfrequentie van de krant in 2022 aantoont.
 • Lokale nieuwswebsite: een document dat aantoont dat de organisatie in 2021 een jaaromzet had van tenminste € 20.000,-.
 • Lokale publieke omroep: aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.

 

 

Contact

Nog vragen? Neem contact op met Willemijn Dekker via willemijn@svdj.nl. Of mail ons via het algemene adres: info@svdj.nl. Je kunt ons ook bellen via 070 361 7111. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

 

Veelgestelde vragen

De subsidieregeling ‘Vernieuwing Onderzoeksjournalistiek en Lokale Journalistiek 2022’ is opgesteld met het oog op de wens van de regering om in de huidige kabinetsperiode innovatie en vernieuwing binnen de lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek te stimuleren. De subsidieregeling draagt bij aan de realisatie van de bredere ambitie van het kabinet om de lokale journalistiek en de onderzoeksjournalistiek te versterken.

Als SVDJ ontvangen we vanuit OCW specifiek voor deze doelen financiële middelen. Daarom staat dit vernieuwingstraject op dit moment alleen open voor lokale journalistieke partijen en onderzoeksredacties.

Valt jouw organisatie niet binnen deze doelgroep, bekijk dan eens onze andere subsidie en begeleidingsprogramma’s. Ook kun je altijd contact met ons opnemen, mogelijk kunnen we je op een andere manier bijstaan.

Alle kosten die je maakt ten behoeve van het vernieuwingstraject en de bij behorende innovatie kunnen uit het budget bekostigd worden. We stellen hierbij als regel dat de kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld betaling van loonkosten, huur van een kantoorpand of aanschaf van kantoorbenodigdheden niet uit het vernieuwingsbudget betaald mogen worden.

Nee, je hoeft geen begroting in te leveren bij je inschrijving/aanvraag.

Zodra bekend is of je deel mag nemen aan het vernieuwingstraject wordt het vernieuwingsbudget voor jouw organisatie als voorschot in zijn geheel overgemaakt. Gedurende het traject heb je contact met je coach. Samen bespreek je hoe je het vernieuwingsbudget het beste kunt inzetten.

Let op: Na afloop van het traject (juli 2023) dien je wel je uitgaven te verantwoorden. Hiervoor moet je alle facturen en betaalbewijzen kunnen laten zien, bewaar deze dus goed. Pas na verantwoording van je uitgaven wordt de subsidie door SVDJ vastgesteld. Bekijk de regeling voor alle voorwaarden en verplichtingen die horen bij de subsidieverlening.

Nee, deelname aan de tour is niet verplicht bij deelname aan het vernieuwingstraject. Wel bevelen we deelname van harte aan. Het is een goede manier om inspiratie op te doen bij andere, soortgelijke organisaties en biedt tal van mogelijkheden voor uitwisseling en netwerken. De volledige tour (reis- en verblijfskosten) worden door SVDJ betaald. Er is ruimte voor maximaal 2 deelnemers per organisatie.

Jazeker, als organisatie staat het je vrij om zo veel tijd als beschikbaar aan het vernieuwingstraject te besteden. Hoe meer, hoe beter. Wel zit er een max. aan de tijd die de innovatiecoach heeft voor jouw organisatie. Dit is 74 uur voor het hele traject. De uren van de coach worden betaald door SVDJ en zijn onderdeel van de subsidie die we beschikbaar stellen.

Ja dat kan, maar de uitdagingen waar de verschillende titels tegenaan lopen moeten dan wel wezenlijk van elkaar verschillen dat het elk een ander traject behoeft.

Mochten de verschillende titels tegen dezelfde problemen aanlopen kun je als uitgever het beste één overkoepelende aanvraag/inschrijving doen voor één traject. Op deze manier kunnen we als SVDJ zoveel mogelijk organisaties ondersteunen.

 

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.