Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan voor de beoordeling van subsidieaanvragen gebruik maken van onafhankelijke adviescommissies. Deze commissies hebben de taak om onafhankelijk advies uit te brengen aan het bestuur over het toekennen van een subsidie.

Een adviescommissie wordt per subsidieregeling samengesteld uit onze poule van adviseurs. Bij de samenstelling van de poule van adviseurs wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling in gender, regionale spreiding, culturele diversiteit, opleiding en werkterrein.

Adviseurs beschikken over een brede kennis van de ontwikkelingen in tenminste een van de volgende disciplines: onderzoeksjournalistiek, journalistieke samenwerking, organisatieontwikkeling, innovatie of lokale journalistiek. Verder is het van belang dat een adviseur kennis heeft van een of meer van de volgende gebieden: bedrijfsvoering, de werkwijze van journalistieke organisaties, ondernemerschap, journalistiek onderwijs en marketing.

Op dit moment wordt er alleen binnen de regeling Onderzoeksjournalistiek gewerkt met onafhankelijke adviescommissies. Het streven is om in de toekomst bij meerdere regelingen gebruik te maken van een adviescommissie.

De adviescommissie hanteert het Reglement Adviescommissies Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hierbij geldt de meest recente versie zoals gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds.

 

De poule van adviseurs bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Poule van adviseurs

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Eindredacteur en programma-ontwikkelaar bij Dutch Angle.TV in Den Haag, trainer/leider bij voetbalclub DRC in Amsterdam en lid van bewonerscollectief RAN in Amsterdam.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking
(Neven)functies: Freelance eindredacteur bij Trouw, voorzitter Haarlems Mediafonds, lid Raad van Advies Nationaal Archief.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Schrijver van literaire non-fictie en mede-eigenaar van de Verhalengarage. Eerder verschenen essays van zijn hand in de Volkskrant en de Groene Amsterdammer.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Onderzoeksjournalistiek; Regionale journalistiek
(Neven)functies: Coördinator gezamenlijke onderzoeksjournalistiek Regionale Publieke Omroepen (RPO) en NOS.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Universitair hoofddocent communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, betrokken bij Media Pluralism Monitor, Co-hoofdonderzoeker van World Values Survey, Waves 7 & 8 (Team: the Netherlands), lid van de NTR Adviesraad en lid van de Mediaraad Amstelveen.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Freelance journalist.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie
(Neven)functies: Postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, fellow aan de Universiteit van Southern Denmark, geaffilieerd onderzoek aan Georgetown University (Washington D.C.) en docent aan KU Leuven.

Disciplines: Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Freelance journalist en lector Bacheloropleiding Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Regionale journalistiek; Innovatie
(Neven)functies: Eigenaar Vroenten BV, COO Those Vegan Cowboys, MT WildWestLand, Lid adviesraad CBS, Lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Innovatie
(Neven)functies: Freelance journalist, podcastmaker en spreker (o.a. Business Insider, VPRO, Storytel, Dag en Nacht Media), oprichter van buitenlandjournalistiekplatform De Buitenlandredactie, mentor in het mentorenprogramma van de NVJ.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie
(Neven)functies: Docent Ondernemerschap en Innovatie aan de School voor Journalistiek in Utrecht, projectmanager bij Media Perspectives en co-founder van MediaMatters.

Disciplines: Innovatie
(Neven)functies: Freelance creative coder binnen de kunst-, cultuur- en mediasector, vrijwilliger bij Wikimedia-projecten en hoofdredacteur van de tweewekelijkse nieuwsbrief “De Circulaire”.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Coördinator externe betrekkingen bij het Instituut voor Media, lid examencommissie Instituut voor Media (Hogeschool Utrecht, afstudeerdocent/examinator Journalistiek (HBO) en coördinator innovatie werkplekleren binnen de journalistiek.

Disciplines: Organisatieontwikkeling; Innovatie
(Neven)functies: Eigenaar Dendezo Media Support, strategisch adviseur voor internationale non-profit media, producent film documentaires en impact producer.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Adjunct hoofdredacteur van Libelle.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling
(Neven)functies: Ombudsman de Volkskrant, Docent Universiteit van Amsterdam (onderzoeksjournalistiek & journalistieke ethiek), Mede-auteur handboek Onderzoeksjournalistiek in opdracht van de VVOJ.

Disciplines: Organisatieontwikkeling; Innovatie
(Neven)functies: Eigenaar van Upbeat innovation.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Mede-eigenaar en oprichter van Diepduik Media en eigenaar van Bureau FINT.