Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan voor de beoordeling van subsidieaanvragen gebruik maken van onafhankelijke adviescommissies. Deze commissies hebben de taak om onafhankelijk advies uit te brengen aan het bestuur over het toekennen van een subsidie.

Een adviescommissie wordt per subsidieregeling samengesteld uit onze poule van adviseurs. Bij de samenstelling van de poule van adviseurs wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling in gender, regionale spreiding, culturele diversiteit, opleiding en werkterrein.

Adviseurs beschikken over een brede kennis van de ontwikkelingen in tenminste een van de volgende disciplines: onderzoeksjournalistiek, journalistieke samenwerking, organisatieontwikkeling, innovatie of lokale journalistiek. Verder is het van belang dat een adviseur kennis heeft van een of meer van de volgende gebieden: bedrijfsvoering, de werkwijze van journalistieke organisaties, ondernemerschap, journalistiek onderwijs en marketing.

Op dit moment wordt er alleen binnen de regeling Onderzoeksjournalistiek gewerkt met onafhankelijke adviescommissies. Het streven is om in de toekomst bij meerdere regelingen gebruik te maken van een adviescommissie.

De adviescommissie hanteert het Reglement Adviescommissies Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hierbij geldt de meest recente versie zoals gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds.

 

De poule van adviseurs bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Poule van adviseurs

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking
(Neven)functies: Freelance eindredacteur bij Trouw, voorzitter Haarlems Mediafonds, lid Raad van Advies Nationaal Archief.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Schrijver van literaire non-fictie en mede-eigenaar van de Verhalengarage. Eerder verschenen essays van zijn hand in de Volkskrant en de Groene Amsterdammer.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Onderzoeksjournalistiek; Regionale journalistiek
(Neven)functies: Coördinator gezamenlijke onderzoeksjournalistiek Regionale Publieke Omroepen (RPO) en NOS.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Freelance journalist.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Regionale journalistiek; Innovatie
(Neven)functies: Eigenaar Vroenten BV, COO Those Vegan Cowboys, MT WildWestLand, Lid adviesraad CBS, Lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg.

Disciplines: Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling; Innovatie; Lokale journalistiek
(Neven)functies: Coördinator externe betrekkingen bij het Instituut voor Media, lid examencommissie Instituut voor Media (Hogeschool Utrecht, afstudeerdocent/examinator Journalistiek (HBO) en coördinator innovatie werkplekleren binnen de journalistiek.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Regionale Journalistiek
(Neven)functies: Programmamaker bij Forum Groningen en freelance journalist.

Disciplines: Onderzoeksjournalistiek; Journalistieke samenwerking; Organisatieontwikkeling
(Neven)functies: Ombudsman de Volkskrant, Docent Universiteit van Amsterdam (onderzoeksjournalistiek & journalistieke ethiek), Mede-auteur handboek Onderzoeksjournalistiek in opdracht van de VVOJ.