Innovatief journalistiek idee? Doe mee!


Heb jij een goed idee om de journalistiek te vernieuwen? Dien dan een aanvraag in voor de Regeling Journalistieke Innovatie. Wij geven je de kans een pilot of prototype te ontwikkelen. Hiervoor is tot €35.000,- per project beschikbaar en we helpen je met training en coaching.

De Regeling Journalistieke Innovatie versterkt innovatie in de journalistiek. Of je nou een nieuwe doelgroep wil aanboren, een tool ontwikkelt, een verdienmodel bedenkt of het journalistieke proces aanpakt: elke vorm van journalistieke innovatie is mogelijk. Wel moet het om een onderneming van structurele aard gaan. Losse verhalen en producties worden niet gesubsidieerd.
Iedereen kan meedoen aan de regeling. Zowel onafhankelijke journalisten, bestaande mediapartijen, als ondernemers van buiten de journalistiek komen hiervoor in aanmerking.

Projecten die met steun van het Stimuleringsfonds een pilot of prototype ontwikkelen kunnen in het vervolgtraject nogmaals subsidie aanvragen voor doorontwikkeling en opschaling, ook helpen we je met het vinden van investeerders en samenwerkingspartners.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de aanvragen letten we op drie criteria:

Is het journalistiek? Het Fonds heeft als doel om de politieke meningsvorming van de Nederlandse burger te versterken. Projecten moeten daarom een aantoonbaar journalistiek karakter hebben, dat bijdraagt aan de politieke meningsvorming.
Is het innovatief? De innovatieregeling is in het leven geroepen om innovatie in de journalistiek te bevorderen. Een idee moet daarom vernieuwend zijn. Bestaan er al soortgelijke concepten? En zo ja: hoe verschilt dit idee van andere concepten? Is het idee vernieuwend voor één partij of heeft het impact op meerdere partijen in de sector?
Is het haalbaar? Innovatie is per definitie onzeker, maar er valt wel te beargumenteren waarom een project realiseerbaar is. Wie is bijvoorbeeld je doelgroep en welk probleem lost het idee op? En: staat het beoogde bedrag en de tijdsperiode in verhouding met de (technologische) ambitie?

Aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen ingediend worden t/m 22 februari 2017.