Fonds start onderzoek naar nieuwsvoorziening in grote steden

Nieuws | Nieuws
  • Redactie
  • 13 juli 2016
  • 434 woorden , 2 min. lezen

Het onderzoek naar de nieuwsecosystemen in de vier grote steden – de ‘G4’ – kijkt specifiek naar de samenhang tussen aanbod en gebruik van lokaal nieuws via de kanalen van kranten, omroepen, hyperlocals en social media. Wie zijn de spelers, welk nieuws brengen zij en op welke platformen wordt lokaal nieuws als eerste gebracht? Laten kranten en omroepen een gapend gat in de nieuwsvoorziening vallen? Vullen nieuwkomers als (hyper)lokale nieuwssites, blogs en vlogs die leemte op? Of eisen Facebook en Twitter juist een hoofdrol op in grote steden?

Dit onderzoek valt uiteen in vier deelonderzoeken, waarbij onder meer wordt samengewerkt met studenten uit de te onderzoeken steden.

Identificeren en meten

Allereerst worden alle aanbieders van lokaal nieuws per stad geïdentificeerd en wordt een week lang hun berichtgeving gevolgd: Welke titels, welke kanalen en welke nieuwsproducties komen daarbij bovendrijven?

Dominantie nieuwsgebeurtenissen

In het tweede deelonderzoek zoomen we in op een aantal grote nieuwsgebeurtenissen die de onderzochte week domineerden en maken we een tijdlijn met informatie als: wie bracht dit nieuws als eerste naar buiten, welke partijen vulden de berichtgeving aan en zorgden voor verdieping bij het nieuws? Wat gebeurt hierbij offline, wat online? En in hoeverre handelde de lokale journalistiek agendabepalend of juist agendavolgend?

Social Media

In het derde deelonderzoek kijken we vervolgens naar het aandeel van social media in de nieuwsvoorziening: Welke rol spelen Twitter, Facebook en YouTube bij het brengen, becommentariëren en verder verspreiden van nieuws rondom lokale gebeurtenissen? Daarbij beperken we ons niet tot traditionele nieuwsmedia en hyperlocals, maar betrekken we bijvoorbeeld ook de lokale politicus, de wijkagent, de betrokken burger en de lokale middenstander. Misschien speelt de nieuwsvoorziening in een grote stad zich wel af op heel andere platformen af dan die van de journalistiek en richten die laatsten zich op niches die nieuwsmedia laten liggen.

Gebruiksonderzoek

Tot slot laten we een gebruiksonderzoek uitvoeren om ook zicht te krijgen op de vraag tot welke platformen burgers van grote steden zich anno 2016 wenden voor lokaal nieuws; welke verschillen laten uiteenlopende bevolkingsgroepen (leeftijd, opleiding) hierin zien?

De uitkomsten van het G4-onderzoek dienen als basis voor mogelijke oplossingsrichtingen ter versterking van lokale journalistiek. De eerste resultaten worden eind 2016 gepresenteerd. Eerder deed het Stimuleringsfonds onderzoek naar de nieuwsvoorziening in de regio en publiceerde de onderzoeken ‘Wie waakt er in de regio’ en ‘Gelukkig zijn hier geen journalisten’.

Dit project is geïnspireerd door onderzoeken van het Amerikaanse PEW Research dat in 2009 het nieuwsecosysteem van Baltimore (ca. 650.000 inwoners) in beeld bracht en vijf jaar later aanbod en gebruik van lokaal nieuws in drie typen steden blootlegde.

Foto door: www.haaijk.nl (CC)

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.