Nieuws #GR18: vooral campagnes en schandalen

Nieuws | Onderzoek
  • Redactie
  • 23 maart 2018
  • 348 woorden , 2 min. lezen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek vroeg zo’n vijfduizend kiezers uit negen gemeenten welke thema’s zij als hét hete hangijzer zien bij de verkiezingen in hun gemeente. Hieruit blijkt dat zorg en veiligheid het vaakst worden genoemd, gevolgd door bouw & wonen, economie & werkgelegenheid en natuur & milieu.

Top 5 Verkiezingsthema’s volgens burgers
1. Zorg
2. Veiligheid
3. Bouw & wonen
4. Economie & werkgelegenheid
5. Natuur & milieu

Een uitgebreide analyse van ruim twaalfduizend berichten uit regionale en landelijke dagbladen en de websites van zowel landelijke als lokale media,  komt naar voren dat met name landelijke media vooral over het verloop van de campagne zelf schreven. Zo berichtten de landelijke dagbladen en nieuwssites veelvuldig over confrontaties tijdens debatten, het vroegtijdig opstappen van lijsttrekkers of rellen rond gemeentebestuurders. De politieke thema’s die door de kiezers als belangrijk werden bestempeld, kwamen hierdoor aanzienlijk minder aan bod.

Top 5 Landelijk nieuwsaanbod
1. Campagnenieuws
2. Bestuur & politieke schandalen
3. Veiligheid
4. Democratie & referendum
5. Economie & werkgelegenheid

Wat betreft de inhoudelijke thema’s waren de kiezers meer aangewezen op de regionale en lokale media. Toch gold ook hier dat zaken waar de kiezers zich duidelijk zorgen over maken zoals wonen (Amsterdam: huizenmarkt, Airbnb), economie en werkgelegenheid (Smallingerland: wel of geen koopzondag) en natuur (Enschede, Bunschoten: afvalbeleid) vaak werden verdrongen door berichtgeving over ongeregeldheden binnen campagnes en schandaaltjes rond kandidaten voor de gemeenteraad.

De invloed van berichtgeving op stemgedrag

In dit onderzoek wordt naast media-aanbod ook gekeken naar nieuwsgebruik en stemgedrag. Het onderzoek geeft inzicht in de rol die lokale media spelen bij de verkiezingen, hoe lokaal nieuws wordt geconsumeerd en in hoeverre media(gebruik) van invloed is op stemgedrag. Hierbij worden negen gemeenten onderzocht: Amsterdam, Rotterdam, Enschede, Nijmegen, Almere, Smallingerland, Bunschoten, Langedijk en Roermond. Het onderzoek wordt in meerdere fases uitgevoerd en zal na de verkiezingen een uitvoerig beeld schetsen van de relatie tussen nieuws(gebruik) en stemgedrag.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in samenwerking met LJS Nieuwsmonitor, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim.

Onderzoeksplatform #GR18

Alle onderzoeksresultaten en uitgebreide dossiers per onderzochte gemeente zijn te vinden op www.svdj.nl/GR18.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.