Nieuws | De Stand van de Nieuwsmedia

Radio is de bakermat van de regionale omroep, maar de publieke belangstelling voor het medium loopt langzaam maar zeker terug. Televisie blijft populair, online groeit. In de gebieden buiten de Randstad is de regionale omroep -radio én televisie- aanzienlijk populairder dan in het westen van het land.

Door Piet Bakker
Dat het ‘lineaire’ tv-kijken op z’n retour is, blijkt nog niet uit de cijfers over kijken naar regionale televisie. In de laatste drie jaar keek gemiddeld zo’n 45 procent van de Nederlanders minstens eens per week naar een uitzending van de regionale omroep. Bij meer dan de helft van de regio-omroepen stijgt dat percentage zowel in 2015 als in 2016. Bij de resterende omroepen blijft het stabiel of daalt het licht in één van die jaren. Nergens is een algehele daling te zien.
weekbereik regio tv 2013 - 2016 zenders weekbereik regionale tv 2013 – 2016 per zender
Buiten de Randstad is regio-tv populairder. TV Noord, L1, Omrop Fryslan, Zeeland en Brabant scoren boven de 50 procent, Drenthe, Gelderland, Oost (en Rijnmond) boven de 40 procent. De rest zit daaronder. Maar overal kijkt minstens een derde van de kijkers minstens eens per week naar de regionale omroep.
weekbereik regio tv 2000 - 2016 weekbereik regionale tv (%) 2016

Online

Online rapporteren de gemeenschappelijke regionale omroepen een permanente stijging van het aantal bezoeken, met meer dan 1,1 miljard in 2016. Omdat gedurende deze periode het bezoek aan vrijwel elke site steeg zeggen deze cijfers niet erg veel. Details (unieke bezoekers, dag-, week of maand-bereik, verblijfsduur en verdeling over omroepen) worden niet gerapporteerd. In de top 50 van VINEX komen de regionale omroepen overigens niet voor, dit in tegenstelling tot veel regionale kranten.
online regionale omroep online bezoeken (per jaar) regionale omroep

Radio

Radio heeft te lijden onder de opmars van online en de sterke positie van televisie. Bij vrijwel alle omroepen is over de periode sinds 2001 een daling waarneembaar, soms met een kleine opleving in bepaalde jaren. Radio Noord en Omrop Fryslan zien hun marktaandelen bijvoorbeeld dalen over vrijwel de gehele periode maar stijgen in 2016. Zeeland ziet in de laatste twee jaar een opmerkelijk stijging. De echte uitzondering is Radio M Utrecht, dat over de hele linie stijgt.
regionale radio zenders 2000-2016 marktaandelen regionale radiozenders 2001-2016
Ook bij het radioluisteren is de tegenstelling tussen de Randstad en de rest van de wereld zichtbaar. Wat marktaandeel betreft worden de eerste zes posities ingenomen door niet-Randstad-zenders. Ook hier is Rijnmond de best scorende ‘westelijke’ zender. Noord-Holland (NH Nieuws), Zuid-Holland (West) en Flevoland hebben de laagste marktaandelen.
regionale radio 2016 marktaandelen regionale radio 2016

RPO

Sinds eind mei volgt de Regionale Publieke Omroep de ROOS op als samenwerkingsorgaan van de 13 Nederlandse regionale publieke omroepen. De Mediawet eiste meer samenwerking en wilde dat een nieuw orgaan voor coördinatie ging zorgen, dat is de RPO geworden.
In haar eerste jaarverslag rapporteert de organisatie aanzienlijk minder cijfers dan de ROOS. Gegevens over personeel, dagbereik van radio en tv, leeftijdsopbouw van de luisteraars en kijkers en details over het online bereik ontbreken in deze laatste uitgave.

13 juli 2017
463 woorden 2 min. lezen
Tags: regionale omroep, Regionale Publieke Omroep, regionale radio, regionale televisie, ROOS

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.