SVDJ kondigt nieuwe aanvraagronde Steunfonds aan

Nieuws | Subsidie
  • Redactie
  • 25 februari 2021
  • 689 woorden , 3 min. lezen

Het SVDJ opent van 3 maart tot en met 14 maart 2021 een nieuwe aanvraagronde van het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening open te stellen. Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen steun aanvragen voor de periode van 15 december 2020 tot 15 mei 2021.

Het Steunfonds heeft als doel de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil te houden tijdens de coronacrisis. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het tijdelijk Steunfonds voor lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiermee kwam er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 een bedrag van 11 miljoen euro beschikbaar. Omdat er ook na 15 juni nog behoefte was aan financiële steun, heeft het kabinet 24 miljoen euro aan extra middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot en met eind 2020. Na de toekenningen in eerdere aanvraagrondes, bleef er een restant van minimaal 5,5 miljoen euro over. Hiermee kon de looptijd van het Steunfonds verlengd worden tot 15 mei 2021. De totale omvang van het Steunfonds bedraagt 35 miljoen euro voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 15 mei 2021.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming

Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites komen alleen in aanmerking voor steun als ze aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Het publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemeen publiek moet hun hoofdactiviteit zijn. Ook moet de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar zijn als direct gevolg van de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden per type mediaorganisatie. Deze zijn terug te lezen in de beleidsregel en op www.svdj.nl/steunfonds.

Aanvraagprocedure en verlengingsverzoeken

Vanaf 3 maart tot en met 14 maart 2021 staat de een nieuwe aanvraagronde open. Een aanvraag of een verlengingsverzoek voor steun kan dan ingediend worden via www.svdj.nl/steunfonds. Mediaorganisaties die een krediet ontvingen voor de periode tot 15 december 2020 hoeven geen nieuwe aanvraag te doen, maar kunnen een verlengingsverzoek indienen van het huidige krediet. Het is in deze ronde ook mogelijk om alleen een verlenging van de kredietperiode zonder aanvullend krediet aan te vragen. Het Stimuleringsfonds streeft ernaar binnen drie weken na sluiting van de aanvraagtermijn een besluit te nemen over de ingediende aanvragen en verlengingsverzoeken.

Verstrekking en hoogte van de bijdrage

De hoogte van de tegemoetkoming, in de vorm van een krediet, hangt net als bij eerdere rondes van de steunmaatregel, af van de oplage van de krant, of het aantal huishoudens van de omroep. De hoogte van de tegemoetkoming is minimaal 3.000 euro. Voor lokale nieuwswebsites is de tegemoetkoming een vast bedrag van 3.000 euro. De bijdrage is bedoeld om de noodzakelijke kosten te dekken voor de duur van vijf maanden, van 15 december 2020 tot 15 mei 2021. Op deze manier kunnen er al reeds gemaakte en nog komende kosten gedekt worden met het toegekende krediet.

Omdat er voor de kredietperiode van 15 december 2020 tot 15 mei 2021 minder steun beschikbaar is dan in voorgaande rondes, is ervoor gekozen de hoogte van de tegemoetkomingen af te laten hangen van het aantal aanvragers en het ongebruikte krediet van aanvragers uit eerdere kredietperiodes. Zo wordt het beschikbare bedrag in zijn geheel en zo efficiënt mogelijk ingezet.

Meer over de hoogte van de tegemoetkoming en de berekening daarvan leest u op www.svdj.nl/steunfonds.

Verantwoording van het krediet

Na afloop van de kredietperiode kan er een omzettingsverzoek worden ingediend. In dit omzettingsverzoek wordt er een bestedingsverantwoording gedaan van het krediet. Wanneer het krediet is besteed volgens de voorwaarden van het Steunfonds, kan het worden omgezet in een uitkering. Hoe er door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gecontroleerd wordt of het krediet op de juiste manier is besteed, leest u op www.svdj.nl/steunfonds. Hiermee kunt u een inschatten welk deel van het krediet kan worden omgezet in een uitkering.

Voor vragen over het Steunfonds kunt u www.svdj.nl/steunfonds raadplegen of mailen naar steunfonds@svdj.nl.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.