SVDJ opent 21 september nieuwe aanvraagronde Steunfonds

Nieuws | Subsidie
  • Redactie
  • 11 september 2020
  • 504 woorden , 2 min. lezen

Het Steunfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil blijft tijdens de coronacrisis. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het tijdelijk Steunfonds voor lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiermee werd er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 11 miljoen euro beschikbaar gesteld en in eerdere aanvraagrondes uitgekeerd. Omdat er ook na 15 juni nog behoefte was aan financiële steun, heeft het kabinet 24 miljoen euro aan extra middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het Steunfonds 35 miljoen euro.

Bij de verdeling van de 24 miljoen extra steun is ervoor gekozen om het geld in twee aanvraagrondes te verdelen. Reden hiervoor is dat de financiële situatie voor de aanvragende partijen tijdens de looptijd van het Steunfonds significant kan verbeteren of verslechteren. De eerste periode liep van 15 juni tot 15 september en een tweede en tevens laatste periode loopt van 15 september tot en met 15 december 2020.

Ook kan het Stimuleringsfonds op deze manier tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend. Eventuele aanpassing van de voorwaarden bleek voor deze laatste aanvraagronde niet noodzakelijk.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming

Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, nieuwsbladen en lokale nieuwssites komen alleen in aanmerking voor steun als ze aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Het publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemeen publiek moet de hoofdactiviteit zijn. Ook moet de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar zijn als direct gevolg van de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden per type mediaorganisatie. Deze zijn terug te lezen in de beleidsregel en op www.svdj.nl/steunfonds. De voorwaarden die gelden voor aanvragers zijn niet gewijzigd ten opzichte van eerdere aanvraagrondes.

Verstrekking en hoogte van de bijdrage

De hoogte van de tegemoetkoming, in de vorm van een krediet, hangt af van de grootte van de oplage van de krant of het aantal huishoudens van de omroep en is minimaal 4.000 euro. De tegemoetkoming voor lokale nieuwssites is een vast bedrag van 4.000 euro. De bijdrage is bedoeld om de noodzakelijke kosten te dekken voor de duur van drie maanden, van 15 september tot 15 december. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering, mits aan de voorwaarden voldaan is.

Aanvraagprocedure en verlengingsverzoeken

Het is vanaf 21 september tot en met 11 oktober mogelijk een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor steun via www.svdj.nl/steunfonds. Mediaorganisaties die een krediet ontvingen voor de periode tot 15 september hoeven geen nieuwe aanvraag te doen, maar kunnen een verlengingsverzoek indienen van het huidige krediet. Hiervoor krijgen zij op 21 september een uitnodiging en bijbehorende instructies toegestuurd via de mail. Het SVDJ streeft ernaar binnen drie weken na sluiting van de aanvraagtermijn een besluit te nemen over de ingediende aanvragen en verlengingsverzoeken.

Voor vragen over het Steunfonds kunt u www.svdj.nl/steunfonds raadplegen of mailen naar steunfonds@svdj.nl. Vanaf woensdag 16 september zijn wij dagelijks tussen 9:00 en 17:00 uur bereikbaar voor al uw vragen omtrent het Steunfonds via 070 870 1467.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.