Project

De lokale omroep 1Twente maakt seriële onderzoeksverhalen. Dorps- of stadsthema’s worden van alle kanten langdurig belicht. Een belangrijke rol is weggelegd voor de burgers. Deze eigen manier van onderzoeksjournalistiek bedrijven en de lessen die ze daarbij opdoen, maakt 1Twente overdraagbaar zodat ook andere omroepen en redacties er mee aan de slag kunnen.