Project

Het BOP is een onderzoeksplatform waarbij inwoners van Borne actief betrokken worden bij het proces. Het maakt gebruik van de kracht van de samenleving om actuele onderwerpen objectief en op onafhankelijk wijze te onderzoeken en zo bij te dragen aan het betrekken van inwoners bij actuele vraagstukken.