Project

Bureau Spotlight verzorgt jaarlijks drie grote en negen kleine onderzoeksprojecten over actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen uit de regio Foodvalley. De aanpak is positief kritisch en constructief; niet alleen signalering van misstanden, maar er is ook aandacht voor oplossingen. Er is samenwerking met betrokken burgers in elke fase van het journalistieke proces.