Project

Bureau Spotlight verzorgt jaarlijks drie grote en negen kleine onderzoeksprojecten over actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen uit de regio Foodvalley. De aanpak is positief kritisch en constructief; niet alleen signalering van misstanden, maar er is ook aandacht voor oplossingen. Er is samenwerking met betrokken burgers in elke fase van het journalistieke proces.

Wie
BDUmedia, Omroep Ede en CHE
Subsidiebedrag
€ 126.324,-
Jaar
2019
Website