Project

De Balie onderzoekt met een interdisciplinaire onderzoeksredactie Amsterdamse onderwerpen. Hierbij maakt De Balie gebruik van engaged audience journalism en theatervoorstellingen om zo geïnteresseerden en stakeholders gedurende het onderzoek te betrekken bij afwegingen en inzichten.