Project

De Volkskrant wil regionale journalistiek koppelen aan een nationaal perspectief. Met een netwerk van regionale journalisten en een data- annex onderzoeksteam koppelen zij die twee structuren aan elkaar koppelen en verrichten zij onderzoek op wijkniveau. De Volkskrant meet hoe wijken scoren op uiteenlopende thema’s als duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid.