Project

De Volkskrant wil regionale journalistiek koppelen aan een nationaal perspectief. Met een netwerk van regionale journalisten en een data- annex onderzoeksteam koppelen zij die twee structuren aan elkaar koppelen en verrichten zij onderzoek op wijkniveau. De Volkskrant meet hoe wijken scoren op uiteenlopende thema’s als duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid.

Wie
De Volkskrant
Subsidiebedrag
€ 129.360,-
Jaar
2020