Project – Samenwerking

Kring van Hoofdredacteuren

De Kring van Hoofdredacteuren gaat komend jaar als samenwerkingsverband tussen media van universiteiten en hogescholen, onderzoek doen naar de invulling van het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. In de slipstream van dit onderzoek, werkt de Kring van Hoofdredacteuren aan een gezamenlijke basis waarop in de toekomst vaker journalistiek onderzoek kan plaatsvinden.