Regeling

Het doel van deze subsidieregeling is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van mediaorganisaties en hun onderlinge samenwerking. Speciale aandacht besteden we aan onderzoeksjournalistiek op regionaal en lokaal niveau.

Binnen de regeling onderzoeksjournalistiek wordt er financiering via meerdere sporen aangeboden. Naast financiële steun bieden we gerichte begeleiding, trainingen en stimuleren we kennisdeling tussen de deelnemende organisaties.

Het is vanaf het najaar van 2022 weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor de sporen: 1. Meerjarig, 2. Ontwikkeling en 3. Samenwerking.

Per juni 2022 is er daarnaast een nieuwe regeling gestart: Thematische samenwerking Onderzoeksjournalistiek. Dit is een regeling gericht op samenwerking tussen journalisten van meerdere journalistieke organisaties, meer info hierover lees je hier.

Aanvraagperiode
Najaar 2022
Totaal beschikbare subsidie binnen de regeling: €2.500.000 per jaar

Meerjarig

Doel
Het structureel versterken van de financiële basis van mediaorganisaties die onderzoeksjournalistiek als primaire taak hebben


Voor wie
Media die primair onderzoeksjournalistiek bedrijven


Looptijd subsidie
2 jaar (1-01-2022 t/m 31-12-2023)


Subsidiebedrag
Maximaal € 150.000 per jaar


Ontwikkeling

Doel
Het vergroten van de kennis en vaardigheden van onderzoeksjournalistiek en het aanjagen van een beginnende onderzoekscultuur


Voor wie
Regionale en lokale nieuwsorganisaties


Looptijd subsidie
11 maanden (1-02-2022 t/m 31-12-2022)


Subsidiebedrag
€ 10.000 trainingsbudget + maximaal € 42.000 redactiebudget

Samenwerking

Doel
Het ontstaan en intensiveren van samenwerking binnen de onderzoeksjournalistiek, op regionaal en lokaal niveau


Voor wie
Samenwerkende mediaorganisaties


Looptijd subsidie
1 jaar (1-01-2022 t/m 31-12-2022)


Subsidiebedrag
Maximaal € 150.000

Aanvraagprocedure en belangrijke documenten

Het was in het najaar van 2022 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor subsidie uit de regeling onderzoeksjournalistiek. Het is niet mogelijk om vanuit meerdere sporen subsidie te ontvangen. Twijfel je over welk spoor het beste aansluit bij jouw organisatie? Maak gebruik van de subsidiewijzer onderaan deze pagina of neem contact met ons op voordat je start met een aanvraag.

Hoe?
Subsidie aanvragen doe je via onze portal ‘MijnSVDJ’. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier. Let op: kies het aanvraagformulier van het betreffende spoor waar je een aanvraag voor wilt indienen.

Belangrijke documenten
Hieronder vind je een aantal belangrijke documenten die je helpen bij het voorbereiden van je aanvraag. Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling goed door om te zien aan welke voorwaarden en inhoudelijke criteria je project moet voldoen.

Vanaf eind september 2022 kun je starten met de online aanvraag. Houd de benodigde documenten bij de hand bij het invullen van het online aanvraagformulier:

 • aanbiedingsbrief
 • redactiestatuut
 • meest recent jaarverslag + jaarrekening (van afgelopen twee jaar)
 • cv’s teamleden
 • selectie van 3 journalistieke producties kenmerkend voor jullie portfolio
 • organisatiebegroting (spoor 1. Meerjarig) of projectbegroting (spoor 2. ontwikkeling & 3. Samenwerking) (incl. dekkingsplan)
 • samenwerkingsovereenkomst (spoor 3. Samenwerking)
 • fte-begroting organisatie (spoor 2. Ontwikkeling)

 

Beoordeling aanvraag
Subsidieaanvragen worden na de sluitingsdatum tegelijkertijd beoordeeld door het Stimuleringsfonds. Eerst op randvoorwaarden en vervolgens op de inhoudelijke criteria zoals in de regeling beschreven.

Indien er na beoordeling van de ingediende aanvraag nog vragen zijn, kan het Stimuleringsfonds de aanvrager uitnodigen voor een aanvullend gesprek.

Meerjarig

De meerjarige subsidie heeft als doel het structureel versterken van de financiële basis van collectieven, stichtingen en mediaorganisaties die onderzoeksjournalistiek als primaire taak hebben. Daarnaast richt dit spoor zich op organisaties die waardevolle samenwerkingen met andere media initiëren en hun uitgebreide kennis van onderzoeksjournalistiek op anderen overbrengen.

Voorwaarde om binnen dit spoor financiering te ontvangen is dat deelnemende journalisten al geruime en aantoonbare ervaring hebben met onderzoeksjournalistiek. Het is een tweejarige subsidie van arbeidskosten voor mediaorganisaties met een bewezen track record binnen de onderzoeksjournalistiek.

Inhoud programma
Bijeenkomsten en begeleiding op het gebied van inkomstenwerving, merkontwikkeling en marketing

Er kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd voor de looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 (€ 150.000 per jaar).

Aanvraag indienen

Ontwikkeling

Dit spoor is bedoeld voor lokale en regionale media die ervaring op willen doen met onderzoeksjournalistiek. Je ontvangt binnen dit spoor specifiek financiering voor scholing van journalisten op het gebied van onderzoeksjournalistiek en kunt rekenen op de inhoudelijke begeleiding van een ervaren mentor.

Voorwaarde om deel te nemen aan dit spoor is dat mediaorganisaties een lokaal of regionaal verspreidingsgebied hebben en een professionele, financieel stabiele basis.

Inhoud programma
Doorlopende begeleiding van een mentor, workshops, trainingen en gezamenlijke evenementen.

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 10.000 ten behoeve van training, begeleiding en opleiding van journalisten binnen de organisatie. Daarnaast kan er maximaal € 42.000 redactioneel budget worden aangevraagd voor het produceren van onderzoeksverhalen en het toepassen van opgedane vaardigheden. De looptijd van het project is 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022.

Aanvraag indienen

Samenwerking

Het doel van het spoor Samenwerking is om bij te dragen aan het ontstaan en intensiveren van duurzame netwerken tussen media, om zo het onderzoeksjournalistieke veld op regionaal en lokaal niveau verder te versterken. De subsidie staat open voor alle media die de krachten structureel willen bundelen. Naast samenwerking tussen mediaorganisaties staan we ook open voor samenwerkingsverbanden tussen media en universiteiten, hogescholen, bibliotheken of bijvoorbeeld andere maatschappelijke organisaties.

Voorwaarde voor financiering is dat alle partners de intentie en tijdsinvestering van het project onderschrijven en dat er een ervaren projectleider is die de samenwerking coördineert.

Inhoud programma
Bijeenkomsten en begeleiding op het gebied van verduurzaming, samenwerking en het ontwikkelen van een onderzoekscultuur

Er kan maximaal € 150.000 worden aangevraagd voor de looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Aanvraag indienen

Subsidiewijzer

Benieuwd of je voor subsidie in aanmerking komt, of twijfel je welk spoor het best bij jouw situatie past? Maak gebruik van onze subsidiewijzer. Dit helpt je op weg en geeft je een beeld van welk spoor het best bij jouw organisatie past. Ook kan het zijn dat we op dit moment geen passende subsidiemogelijkheden voor jouw situatie hebben binnen de regeling onderzoeksjournalistiek. Let op, aan deze subsidiewijzer kunnen geen rechten ontleend worden.

Heb je naar aanleiding van de subsidiewijzer nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons onderzoeksjournalistiek@svdj.nl.

Veelgestelde vragen

We raden het af om bij meerdere sporen een aanvraag in te dienen. Het mag, maar je kunt maar aan één spoor tegelijk deelnemen, dus er zal hooguit één aanvraag toegekend kunnen worden. Ieder spoor heeft bovendien zijn eigen doelgroep en karakter, bekijk dus goed voor welk spoor je in aanmerking komt, om onnodig werk te voorkomen. Twijfel je over welk spoor het beste bij je past, check dan de subsidiewijzer of neem contact met ons op.

Als je je verenigt met andere freelance journalisten en daarmee een redactie opricht is dit mogelijk. Daarbij is het alleen mogelijk om als rechtspersoon een aanvraag in te dienen en niet als eenmanszaak. 

In juni 2022 start er daarnaast een nieuwe regeling: Thematische samenwerking Onderzoeksjournalistiek. Dit is een regeling gericht op samenwerking tussen (freelance-)journalisten van meerdere journalistieke organisaties aan de hand van een onderwerp of thema. Meer informatie over deze regeling volgt begin maart.

Hiermee bedoelen we organisaties die als belangrijkste taak en missie het bedrijven van onderzoeksjournalistiek hebben, in plaats van het maken van regulier nieuws. Zij publiceren niet dagelijks over het meest actuele nieuws, maar richten zich volledig op onderzoeksjournalistiek.  

Binnen de regeling is bepaald dat 75% van de beschikbare subsidiegelden ten goede komt aan regionale en lokale onderzoeksjournalistiek. Het Stimuleringsfonds hanteert een definitie die uitgaat van een niet-landelijk aaneengesloten geografisch gebied met een bepaalde taalkundige, culturele, demografische of institutionele samenhang. Regionaal en lokaal gerichte onderzoeksjournalistiek bedient het publiek binnen zo’n eenheid. Dat neemt niet weg dat de impact van journalistiek onderzoek uiteindelijk landelijk kan zijn. 

We vergoeden met de subsidie arbeidskosten voor mensen die boven de bezetting zijn aangenomen. Als uitgangspunt voor de bezetting hanteren we de bezetting zoals deze op 31 december was, voordat het project voor de eerste maal meedeed aan de  regeling Onderzoeksjournalistiek. Bijvoorbeeld: doet jouw organisatie al mee aan de regeling sinds 1 januari 2020, dan gaan we uit van de bezetting zoals deze was op 31 december 2019. Doe je komend jaar voor het eerst mee? Dan hanteren we de bezetting van 31 december 2021.  

Voor de sporen Meerjarig en Samenwerking geldt dat bovenop de subsidie voor arbeidskosten ieder project 10% van het toegekende bedrag extra krijgt, te besteden aan kosten die essentieel zijn voor het onderzoek of voor de ontwikkeling van het team. Denk hierbij aan bijkomende investeringen in opleidingen, het tijdelijk invliegen van bepaalde specifieke arbeidskrachten, of de aanschaf van bepaalde producten, diensten of tools die tijdens een project van toegevoegde waarde worden geacht. 

Deze subsidie is expliciet niet bedoeld voor de aanschaf van hardware (laptops, telefoons, microfoons etc.), vaste huur van bedrijfsruimtes, inrichting van genoemde bedrijfsruimtes, reguliere reiskosten of eten en drinken. 

Enkele voorbeelden waar de subsidie wel en niet aan besteed mag worden: 

Wel: 

 • Cursussen, opleidingen, trainingen en begeleiding van journalisten. 
 • Aanschaf van techniek die essentieel is om het onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld meetapparaten om zelf metingen uit te kunnen voeren, maar doe dit wel zo duurzaam mogelijk. 
 • Inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, bijvoorbeeld een wob- of dataspecialist of juridisch adviseur. 
 • Een abonnement op journalistieke diensten die essentieel zijn voor jullie onderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Publeaks, datavisualisatie etc. 
 • Zaalhuur op incidentele basis, bijvoorbeeld voor een bijeenkomst waar je met diverse samenwerkingspartners overleg pleegt over het onderzoek of je onderzoek presenteert aan betrokkenen/jullie publiek. 
 • Eten & drinken op incidentele basis voor een evenement wat je organiseert ten behoeve van een onderzoek. 

 Niet: 

 •  Dagelijkse reiskosten van een journalist naar de redactie 
 • Aanschaf van techniek die bij de reguliere werkzaamheden van de organisatie horen. Denk hierbij aan laptops, microfoons, camera’s, mengpanelen etc. 
 • Abonnementen op media als onderdeel van algemene kennisvergaring. 
 • Huur voor een vaste werkplek; op regelmatig basis gehuurde zaalhuur/werkplekken kunnen niet opgevoerd worden onder deze subsidie. 
 • Losse lunch- en dinerbonnetjes van afspraken met partners, collega’s of geïnterviewden. 

Voor het spoor Ontwikkeling (spoor 2) geldt dat, naast de aan te vragen subsidie voor arbeidskosten, de vaste subsidie van 10.000 euro uitsluitend ingezet mag worden als trainingsbudget. Deze gelden mogen enkel besteed worden aan het volgen van workshops, trainingen of andersoortige activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de kennis van medewerkers op onderzoeksjournalistiek gebied. 

Nog vragen? Neem contact met ons op via onderzoeksjournalistiek@svdj.nl of via +3170 361 7111.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.