Project

PurePictures ziet fake news als een groeiend probleem in de fotojournalistiek. Het is moeilijk en tijdrovend voor nieuwsorganisaties om nieuws te factchecken, wat de betrouwbaarheid en autoriteit aantast. Doordat een betrouwbaar en transparant controlesysteem ontbreekt, blijft de discussie rondom fakenews bestaan, wat uiteindelijk leidt tot polarisatie binnen de maatschappij. Dat wil PurePictures oplossen.