Project

Freelancecollectief SPIT bedrijft onderzoeksjournalistiek in de regio. Samen met lokale experts (burgercollectieven, hyperlocals) selecteren ze geschikte onderwerpen. Belangrijke doelen voor 2021 zijn het verder uitbreiden en professionaliseren van de coöperatie, het verstevigen van de structuren en samenwerkingsverbanden en een focus op de “methode-Spit”.