Deze 28 projecten gaan de onderzoeksjournalistiek in Nederland komend jaar versterken

In de tweede ronde van de pilot subsidieregeling onderzoeksjournalistiek doen komend jaar verspreid over Nederland 28 projecten mee. Daarbij is in totaal ruim 2,8 miljoen euro aan subsidie toegekend. Per 1 januari 2020 zijn deze projecten van start gegaan. Voor 19 projecten betekent dat een vervolg op vorig jaar, de 9 andere teams doen voor het eerst mee.

Brown Moses lanceert Bellingcat

In slechts twee jaar tijd en zonder specialistische kennis werd Eliot Higgins, online beter bekend als Brown Moses, vanachter zijn computer in Leicester een veel geraadpleegde expert op het gebied van wapengebruik in het Syrië-conflict. In navolging van dit succes bedacht hij Bellingcat. Een platform voor open source-onderzoeksjournalistiek. Afgelopen maandag, binnen exact vier weken, behaalde hij zijn target van 47.000 pond op Kickstarter. Bellingcat ging direct online.

Door: Moniek Verstegen

Een goed idee komt zelden alleen’

Innovatie is sinds 2010 één van de speerpunten van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Toen zijn we gestart met de persinnovatieregeling, aanvankelijk gericht op de meer traditionele krantenbedrijven, maar gaandeweg steeds meer opengesteld voor nieuwe en andersoortige initiatieven. Eind 2012 is daar The Challenge bijgekomen; de regeling gericht op jonge, ondernemende mensen die de journalistiek een warm hart toedragen. Wij geloven namelijk dat innovatie een belangrijk middel is om de rol die de journalistiek in een democratische samenleving vervult overeind te houden. Met onze innovatieregelingen willen we bestaande en nieuwe bedrijven prikkelen om met vernieuwende journalistieke ideeën te komen. Daarnaast willen we het innovatieklimaat verbeteren door resultaten van de innovatieprojecten te delen. En dat geldt ook voor projecten die mislukken, omdat ook daar lessen uit te trekken zijn.

Door Rick van Dijk, operationeel directeur