Promotieonderzoek naar journalistiek

In 2015 verschenen er vier proefschriften van Nederlandse universiteiten met als onderwerp Nederlandse nieuwsmedia. De onderzoeken gingen over uiteenlopende vraagstukken in het journalistieke medialandschap: nieuwsconsumptie onder jongeren, dilemma’s op crossmediale nieuwsredacties, de impact van nieuwsmedia op het politieke besluitvormingsproces, en de vorming van de publieke opinie door ‘soft news’. Hieronder vier korte samenvattingen van deze onderzoeken met een link naar de volledige proefschriften.