hamer

Klagers weten Raad voor de Journalistiek nog steeds te vinden

In 2013 trok de Raad voor de Journalistiek de touwtjes strakker aan. Sindsdien moet je eerst bij het medium zelf aankloppen voordat je bij de Raad een klacht indient, en behandelt de Raad alleen nog klachten over media die de Raad erkennen. De laatste jaren groeit het aantal klachten weer, maar meer dan de helft wordt ongegrond verklaard.

Facebook: Vriend of vijand voor nieuwsmakers?

Facebook is niet meer weg te denken uit het medialandschap. Volgens Facebook zelf is het social mediaplatform de ideale partner voor nieuwsmedia en zijn er alleen maar voordelen. Aan de andere kant kan Facebook willekeurig het algoritme veranderen, waardoor nieuwsberichten minder prominent worden, tenzij nieuwsmedia hiervoor bereid zijn te betalen. Is Facebook vriend of vijand voor nieuwsmakers? De visie van Nederlandse nieuwsmakers op de inzet van Facebook.

Overzicht journalistiek onderzoek Nederland & Vlaanderen

Voor De Stand van de Nieuwsmedia vroegen we onderzoekers en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties waar ze mee bezig zijn op het gebied van onderzoek en welke ontwikkelingen ze binnen de sector met belangstelling volgen. Met het overzicht op deze site willen we onderzoekers en lopende projecten uit zowel Nederland als Vlaanderen uitlichten en hun activiteiten inzichtelijk maken voor de sector. [...]

Promotieonderzoek naar journalistiek

In 2015 verschenen er vier proefschriften van Nederlandse universiteiten met als onderwerp Nederlandse nieuwsmedia. De onderzoeken gingen over uiteenlopende vraagstukken in het journalistieke medialandschap: nieuwsconsumptie onder jongeren, dilemma’s op crossmediale nieuwsredacties, de impact van nieuwsmedia op het politieke besluitvormingsproces, en de vorming van de publieke opinie door ‘soft news’. Hieronder vier korte samenvattingen van deze onderzoeken met een link naar de volledige proefschriften.