Deze 24 projecten gaan de onderzoeksjournalistiek in Nederland komend jaar versterken

Voor de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek werden in totaal 96 subsidieaanvragen ingediend, waarbij in ruim elf miljoen euro werd aangevraagd. Na een grondige selectieprocedure zijn drieëntwintig projecten geselecteerd die op 1 januari 2019 van start gaan. Daarbij wordt in totaal 2,7 miljoen euro aan subsidie verstrekt. De projecten zijn divers en afkomstig uit het gehele land, waarbij 75 procent van de projecten zich richt op regionale onderzoeksjournalistiek.

Van de Liwwadders tot Follow the Money en van Omroep Maasland tot BNNVARA, dit zijn de 24 projecten die de (regionale) onderzoeksjournalistiek komend jaar gaan versterken:

Wie: BDUmedia, Omroep Ede en CHE
Titel: Bureau Spotlight
 €126.324,-

Bureau Spotlight gaat jaarlijks drie grote en negen kleine onderzoeksprojecten verzorgen over actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen uit de regio Foodvalley. De aanpak is positief kritisch en constructief; niet alleen signalering van misstanden, maar ook aandacht voor oplossingen. Zowel via kortlopende (een paar weken) als langlopende producties (enkele maanden). Er is samenwerking met betrokken burgers in elke fase van het journalistieke proces.

Wie: Follow The Money & de Regionale Publieke Omroep
Titel: Onderzoeksjournalistiek zonder vaste woon- of verblijfplaats | €165.000,-

In dit project worden de krachten van het publiek, de Regionale Publieke Omroep (RPO) en Follow the Money gebundeld. Samen gaan zij tenminste vier grote journalistieke onderzoeksproducties uitvoeren. Het publiek speelt daarin een belangrijke rol. Via FTM Pitch bepaalt het publiek bijvoorbeeld mede waarnaar onderzoek wordt gedaan, wat daarin prioriteit krijgt en welke rol ze daarin zelf spelen.

Wie: Liwwadders Journalistieke Producties
Titel: Vertaalslag Financiën Gemeente Leeuwarden
€43.560,-

Liwwadders gaat zich richten op zware onderwerpen die door gebrek aan tijd, specifieke kennis en bureaucratische barrières zoals wob-procedures, niet in hun volledige democratische besluitvorming kunnen worden beschreven. Door middel van onderzoeksjournalistieke methoden maken ze een belangrijke vertaalslag naar de burgers.

Wie: De Correspondent
Titel: De Dataredactie
€164.998,-

De nieuw te vormen dataredactie van de Correspondent gaat met drie door de wol geverfde datajournalisten, een ontwerper, front-end developer en een aantal tijdelijke ingehuurde specialisten, diepgravende en urgente verhalen maken die veel media nu nog niet kunnen maken.

Wie: Stichting Lokale Verbinding
Titel: Goudse Verbinding
€124.538,-

De Stichting Lokale Verbinding gaat in Gouda een onderzoeksredactie inrichten voor agile onderzoeksjournalistiek. Middels een ‘ideeënbrouwerij’ worden wekelijks onderwerpen bedacht waarmee onderzoekers aan de slag gaan.

Wie: Stichting Omroep Maasland
Titel: Onderzoeksjournalistiek in de regio
€141.570,-

De omroepen WOS (Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland), Studio040 (Eindhoven), Dtv Nieuws (Oss-Bernheze, Uden, Den Bosch) en Omroep Venlo gaan gezamenlijk onderwerpen onderzoeken die in alle gemeenten spelen. De onderzoeksjournalisten gaan naast onderzoek ook jonge redactiemedewerkers stimuleren en begeleiden.

Wie: Brabants Dagblad/Eindhovens Dagblad/BN DeStem
Titel: Ondermijning in Brabant
€158.129,-

Het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN De Stem richten een journalistieke taskforce in die zich concentreert op de invloeden van criminaliteit op het openbaar bestuur en maatschappelijke instituten. De publicaties zijn sterk gericht op bewustwording binnen de samenleving en het bestuur.

Wie: Katholiek Nieuwsblad
Titel: Het vertrek van de parochiekerk uit het dorp
€38.720,-

Het Katholiek Nieuwsblad gaat in een klein team meer ervaring opdoen met onderzoeksjournalistiek. Het Katholiek Nieuwsblad vangt hiermee aan door drie dorpen en 1 stadswijk waar de kerk uit is vertrokken te gaan onderzoeken. Wat voor gevolgen heeft deze ontwikkeling voor inwoners?

Wie: Vers Beton & Open Rotterdam
Titel: Onderzoeksjournalistiek in Rotterdam
€152.460,-

Vers Beton en Open Rotterdam gaan samenwerken aan vijf onderzoeksdossiers over grote ontwikkelingen en (complexe) maatschappelijke onderwerpen in de regio Rotterdam. Hierbij trekken zij wisselend op met landelijke onderzoeksredacties en experimenteren met nieuwe vertelvormen.

Wie: NDC Mediagroep
Titel: Lokaal weer aan de bal
€146.740,-

NDC Mediagroep gaat in Friesland, Groningen en Drenthe ervaren verslaggevers vrij maken die gekoppeld aan jonge redacteuren, een datajournalist en redacteuren met cross mediale kwaliteiten onderzoeksverhalen maken. Een belangrijk onderdeel van het project is het (financieel) verduurzamen van de onderzoeksjournalistieke activiteiten.

Wie: Omroep Gelderland
Titel: De Belofte
€132.880,-

Omroep Gelderland richt samen met lokale omroepen een onderzoeksredactie op die gedurende vier jaar gemeenteraden volgt en onderzoekt wat de staat is van gemaakte beloftes.

Wie: Spot On Stories
Titel: Spot On: Ongelijkheid
€110.352,-

Spot On Stories is een nieuw collectief dat multidisciplinaire onderzoeksjournalistiek gaat bedrijven in Brabant. Ze vertrekken uit de vraag wat het verhaal nodig heeft, wat leidt tot flexibiliteit met betrekking tot vertelvormen en verspreidingsstrategieën. Zo bereiken zij een ander Brabants publiek. Audience first. Of zoals ze het onder elkaar zouden zeggen: ‘As de mens ‘t moar begrept’.

Wie: Local Focus
Titel: Datajournalistiek doe je samen
€104.544,-

De LocalFocus-redactie gaat de samenwerking aan met regionale partners om ‘data driven’ onderwerpen te kunnen verslaan. Deze verhalen blijven soms liggen omdat de benodigde cijfers bij verschillende instanties of verspreid over regio’s liggen opgeslagen. Naast mankracht kunnen ook nieuwe tools daarbij gaan helpen.

Wie: De Stadsbron
Titel: Onderzoeksjournalistiek in Amersfoort
€78.408,-

De Stadsbron gaat via journalistiek onderzoek Amersfoortse actoren, gemeente en andere overheden, diensten, projectontwikkelaars, bedrijven én inwoners scherp houden. Hierbij leggen zij webdossiers aan en stimuleren interactie met en tussen lezers.

Wie: RTL Nieuws
Titel: Engagement onderzoeksjournalistiek
€43.560,-

RTL Nieuws gaat het aantal onderzoeksjournalistieke verhalen die voortkomen uit informatie van het publiek vergroten. Met een engagement redacteur betrekt RTL op een duurzame en herkenbare manier haar lezers en kijkers bij lopend onderzoek.

Wie: Stichting Investico
Titel: Investico breidt uit naar de regio
€157.905,-

Investico gaat met regionale partners onderzoeksjournalistieke verhalen produceren. Daarnaast gaan ze een gedetailleerde verantwoording van resultaten en werkwijze van onderzoeken beschikbaar maken voor publiek, media en journalistieke opleidingen, middels tekst, podcasts en persoonlijke toelichting (events, seminars, colleges).

Wie: Samenwerkingscollectief Lovo – Oisterwijk Nieuws
Titel: Oprichten onderzoeksredactie ‘Groot Oisterwijk’
€69.300,-

De Lokale Omroep voor Oisterwijk (LOVO) en Oisterwijknieuws.nl richten een gezamenlijke onderzoeksredactie op. Samen gaan zij lokale onderwerpen onderzoeken en verhalen op een multimediale manier vertellen.

Wie: De Balie
Titel: De Balie Live Journalism
€156.473,-

De Balie gaat een interdisciplinaire onderzoeksredactie opzetten die Amsterdamse onderwerpen onderzoekt. Hierbij maakt De Balie gebruik van engaged audience journalism en theatervoorstellingen om zo geïnteresseerden en stakeholders gedurende het onderzoek te betrekken bij afwegingen en inzichten.

Wie: Hart van Holland
Titel: Onderzoeksjournalistiek in Zuidplas en Waddinxveen
€65.340,-

De lokale weekbladen van Hart van Holland gaan in de gebieden Zuidplas en Waddinxveen meerdere langlopende projecten die nader onderzoek behoeven onder de loep nemen. Door onderzoeksjournalistiek te bedrijven zullen zij meer handen en voeten geven aan de verantwoordelijkheid die ze als weekbladen hebben om lezers te informeren over wat er in hun gemeente gebeurt.

Wie: BNNVARA
Titel: Zembla Online
€130.680,-

Zembla gaat een nieuw online platform oprichten dat op een toegankelijke manier onderzoeksjournalistiek ontsluit. Middelen daartoe zijn korte reportages, infographics en podcasts. Daarnaast zal het online platform worden verrijkt met geschreven (live)blogs, nieuwsberichten en achtergrondverhalen, al dan niet naar aanleiding van de tv-uitzendingen van Zembla.

Wie: Reporter Radio (KRO-NCRV)
Titel: ReportersNL
€43.560,-

Reporter radio bevordert de de onderlinge samenwerking tussen verschillende regio’s. Ze besteden landelijk aandacht aan regionale onderzoeksjournalistiek. Dat heeft al toegevoegde waarde, maar door de uitwisseling van ideeën ondersteunt het ook de journalisten in de regio.

Wie: SPIT
Titel: SPIT
€74.052,-

SPIT is het begin van een coöperatie van onderzoeksjournalisten. Ze gaan samenwerken met hyperlocals: zij brengen de tips en SPIT de onderzoekscapaciteit. Samen maken ze hoogwaardige onderzoeksjournalistieke producties die gepubliceerd kunnen worden in de regionale en landelijke media. Daarnaast doen betrokken lokale journalisten (extra) ervaring op in de onderzoeksjournalistieke aanpak.

Wie: Stichting Omroep Enschede
Titel: Lokale onderzoeksjournalistiek in behapbare brokken
€154.660,-

De lokale omroep 1Twente maakt seriële onderzoeksverhalen en ontwikkelt methoden om dit soort verhalen bereikbaar te maken voor lokale redacties. Uitgangspunt zijn dorps- of stadsthema’s die van alle kanten langdurig en dus seriematig worden belicht. Een belangrijke rol is weggelegd voor de burgers.

Wie: De Onderzoeksredactie (SIP)
Titel: De Onderzoeksredactie (SIP)
€ 108.847,20

De Onderzoeksredactie gaat de sectoren tabak, voeding, farma, wapens, en fossiele energie systematisch uitkammen. Schadelijk handelen door grote industrieën stelt ze niet alleen aan de kaak, maar ze maakt ook expliciet duidelijk welk algemeen belang zij schaden en hoe dit gebeurt. Niet alleen bedrijven kunnen op hun aandacht rekenen. Hoe overheden en politici omgaan met de schadelijke kanten van deze grote industriële bedrijfstakken is een net zo relevante onderzoekslijn.

Uitgangspunten van de regeling

Benieuwd naar de criteria en randvoorwaarden van deze subsidieregeling? Je vindt ze hier.

Zo verliep de selectieprocedure

Hoe het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek tot deze selectie is gekomen, waarom prachtige projecten soms moesten worden afgewezen en hoe het traject nu verder zal verlopen lees je hier.