Bijeenkomst

Hindoes in de Media

Een avond over de beeldvorming van hindoes in de media.

De organisatie van de bijeenkomst Hindoes in de Media nodigt hindoes, Nederlandse journalisten en mediamakers uit om in gesprek te gaan over beeldvorming. Vragen die deze avond o.a. ter sprake komen zijn: Waarom is de beeldvorming over het hindoeïsme negatiever geworden de afgelopen decennia? Hoe kunnen hindoe-perspectieven beter aan bod komen bij het duiden van het nieuws? Hoe gaan we om met taalgebruik in de berichtgeving over hindoes? Tijdens dit programma gaan mensen uit de hindoegemeenschap in gesprek met journalisten en mediamakers. De avond begint met twee presentaties. Daarna deelt de zaal zich op en behandelt elke tafel een ander deelonderwerp. Zie het overzicht hieronder voor meer informatie.

Dagvoorzitter: Prof. Manuela Kalsky
Keynote speakers: Prof. dr. Sharda S. Nandram en Sanne Breimer
Moderatoren: Carmen Fernald, Madhu Mathoera, Hadjar Benmiloud, Roshnie Phoelsingh
Spreker: Mahesvari Autar

19.00 – 19.30: Inloop
19.30 – 20.10: Plenair programma
20.10 – 21.00: Break-out sessies
21.00 – 21.20: Plenair programma
21.25: Napraten in het café

Zie de website voor meer informatie en aanmelding. 

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen met financiële steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Ook op zoek naar sponsoring van je event? Kijk hier voor de mogelijkheden. 

Datum
24 april 2024
Tijd
19:00-22:00
Locatie
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
Kosten
Gratis
Tickets