Nu open: Subsidieregeling voor journalistieke professionalisering lokale publieke omroepen 

Nieuws | Subsidie
  • Redactie
  • 19 november 2019
  • 503 woorden , 2 min. lezen

Twee pilotjaren

De nieuwe subsidieregeling ‘Pilot Journalistieke Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten’ van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wordt uitgevoerd in de vorm van een pilot en staat open voor lokale publieke omroepen die – al dan niet in een samenwerkingsverband met andere lokale omroepen – serieuze plannen hebben om zich als journalistieke organisatie verder te ontwikkelen. Voor deze pilot is er 2,85 miljoen euro per jaar aan subsidie beschikbaar. In twee pilotjaren wordt gekeken of lokale omroepen in staat zijn binnen hun verzorgingsgebied fundamenteel bij te dragen aan de nieuws- en informatievoorziening, en zo ja, onder welke omstandigheden en op basis van welke financiering dit kan gebeuren.

De pilot is een rechtstreeks gevolg van het ‘Voorstel Pilot Streekomroepen’ dat de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) in maart 2018 naar de verantwoordelijk minister en de Tweede Kamer stuurde. Uitgangspunt daarbij was dat lokale omroepen een billijke vergoeding krijgen om daarmee een goede en relevante lokale publieke nieuwsvoorziening te verzorgen in alle delen van Nederland. In juni 2019 zegde de minister middelen toe voor de uitvoering van een pilot, waarbij het doel is om vast te stellen in hoeverre lokale omroepen dankzij extra middelen in staat zijn journalistieke professionalisering te realiseren.

Verkenning professionalisering lokale omroepen

In september 2019 kreeg het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek opdracht van minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in aanloop naar zo’n regeling verkennende gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van lokale omroepen en gemeentebesturen. Die verkenning heeft duidelijk gemaakt dat er een grote verscheidenheid aan lokale omroepen is. Niet alleen in grootte en mate van professionaliteit, maar ook in de wijze waarop nieuws wordt gepubliceerd en hoe gedacht wordt over samenwerking, al dan niet binnen een streekomroep. Wat de omroepen delen, is de ambitie om journalistiek relevant(er) te worden.

De gesprekken hebben kaders en aandachtspunten opgeleverd die gebruikt zijn bij de vormgeving van de subsidieregeling ‘Pilot Journalistieke Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten’. Het gaat daarbij met name om randvoorwaarden, bruikbare criteria ten behoeve van het selectieproces en aanbevelingen voor het monitoren van leereffecten van de pilot.

Tussentijdse evaluatie

Gedurende de tweejarige looptijd van de pilot kunnen verschillende momenten worden ingebouwd waarop de balans tussentijds wordt opgemaakt: in hoeverre slagen de pilotkandidaten erin hun journalistieke organisatie te professionaliseren en de nieuwsvoorziening in de regio een impuls te geven? Welke middelen hebben zij daarvoor nodig? De deelnemende omroepen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid: zij dienen hun ambities en einddoelen concreet en meetbaar te maken en hun vorderingen regelmatig te evalueren.

Aanvragen voor de subsidieregeling kunnen ingediend worden van 19 november tot en met 4 december 2019. Vervolgens neemt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor het einde van dit kalenderjaar de besluiten over de projecten die subsidie krijgen. Die projecten gaan van start op 1 maart 2020, voor de duur van een jaar. Aanvragers die een jaar later aan de randvoorwaarden voldoen voor een tweede pilotjaar, komen met hun project in aanmerking voor verlenging in 2021.

Deadline en aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd van 19 november tot en met 4 december 2019. Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling en het indienen van aanvragen.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.