provincies

Alleen Groningen, Brabant en Zuid-Holland bieden specifieke steun aan journalistiek in regio

In alle twaalf provincies heersen zorgen over de verschraling van lokale en regionale journalistiek, maar hoe daarnaar wordt gehandeld, loopt uiteen. Zo leert een rondgang langs de provincies, waarin een fundamentele vraag telkens terugkeert: wiens verantwoordelijkheid is het redden van de journalistiek eigenlijk?

SVDJ heropent Steunfonds voor drie nieuwe doelgroepen

Het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening wordt verruimd. Drie doelgroepen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de regeling, kunnen nu alsnog steun aanvragen. Het gaat om lokale nieuwsbladen met een abonnementsmodel, lokale nieuwswebsites en huis-aan-huiskranten die minder dan eens per twee weken verschijnen. Bij nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten is de hoogte van de bijdrage afhankelijk van de oplage van de krant. Lokale nieuwswebsites krijgen een vast bedrag. De tegemoetkoming is voor de duur van drie maanden en wordt verstrekt in de vorm van een krediet, dat na afloop kan worden omgezet in een uitkering.

Omroep Venlo

Hoe Omroep Venlo jongeren juist in de crisis bereikt via Instagram

De coronacrisis vraagt veel van de lokale journalistiek. Door het wegvallen van advertenties ziet de financiële situatie er voor een aantal omroepen er plotseling veel minder rooskleurig uit. Toch brengt deze periode ook veel creativiteit naar boven. Jesse Beentjes, projectleider van de Pilotregeling Professionalisering Lokale Omroepen, blogt over voorbeelden van die creativiteit. Deze keer: Omroep Venlo, dat jongeren op Instagram een hart onder de riem steekt.