SVDJ heropent Steunfonds voor drie nieuwe doelgroepen

Nieuws |
  • Redactie
  • 15 mei 2020
  • 379 woorden , 2 min. lezen

Voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is begin april 11 miljoen euro beschikbaar gesteld door de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, met als doel de lokale informatievoorziening op peil houden tijdens de coronacrisis. Van het totale bedrag heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 9,3 miljoen euro aan kredieten in de eerste ronde toegewezen aan lokale omroepen en huis-aan-huiskranten. Na toewijzing van die kredieten is er ruimte ontstaan om het Steunfonds opnieuw open te stellen. Het resterende bedrag van 1,6 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor drie aanvullende doelgroepen: huis-aan-huiskranten die minder dan eens per twee weken verschijnen, lokale nieuwsbladen met een abonnementsmodel en lokale nieuwswebsites.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming
Mediaorganisaties komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als het publiceren van nieuws en informatie, ten behoeve van het algemeen publiek, de hoofdactiviteit is. Ook moet de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar zijn. Dit als direct gevolg van de maatregelen, die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden per soort mediaorganisatie van toepassing.

Verstrekking en hoogte van de bijdrage
De hoogte van de tegemoetkoming, in de vorm van een krediet, hangt voor huis-aan-huiskranten en nieuwsbladen af de hoogte van de oplage en bedraagt minimaal 4.000 euro. Daarbij wordt als berekening gebruikt: 0,33 euro maal de grootte van de oplage. De tegemoetkoming voor nieuwswebsites is een vast bedrag van 4.000 euro. Iedere bijdrage is bedoeld om de noodzakelijke kosten te dekken die gemaakt moeten worden om de continuïteit van de nieuws- en informatievoorziening te waarborgen, voor de periode 15 maart tot en met 15 juni. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Aanvraagprocedure
Huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites kunnen vanaf vrijdag 15 mei tot en met zondag 24 mei een aanvraag indienen via een online aanvraagformulier. In de aanvraag moet worden verklaard dat de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het Stimuleringsfonds neemt binnen een week na sluiting van de inschrijftermijn een besluit en gaat in de week van 2 juni over tot betaling.

Bekijk www.svdj.nl/steunfonds voor meer informatie en alle gestelde voorwaarden. Ook kunt u daar een aanvraag indienen. Voor vragen kunt u mailen naar steunfonds@svdj.nl. Vanaf maandag 18 mei zijn wij op werkdagen tussen 14:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar voor al uw vragen omtrent het Steunfonds.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.