SVDJ start met pilotstudies om aannames te testen

Nieuws | Nieuws
  • Redactie
  • 28 januari 2016
  • 412 woorden , 2 min. lezen

Het Fonds stuit regelmatig op projectvoorstellen die potentie tonen maar nog onvoldoende onderbouwd zijn. Om dit soort vernieuwende journalistieke projecten te helpen gaat het Fonds veelbelovende maar onvolledige projecten subsidiëren in de vorm van kleinschalige pilotstudies. Dit gebeurt vanuit de bestaande onderzoeksregeling. Doel van zulke pilotstudies is om de aanvrager in de gelegenheid te stellen in de praktijk meer informatie te verzamelen over de haalbaarheid van het project, evenals de gebruikersbehoefte en mogelijke verdienmodellen.

De resultaten moeten de aanvrager (en eventuele financiers) helpen in de beslissing om het project verder uit te bouwen, bij te stellen of juist te staken. Door op deze manier in een vroeg stadium de verwachtingen te onderbouwen of ontkrachten kunnen verkeerde investeringen voorkomen worden. Zoals gebruikelijk in de onderzoeksregeling zijn alle gesubsidieerde projecten verplicht hun resultaten te delen met de sector.

De eerste twee pilotstudies die op deze wijze subsidie ontvangen zijn van de Stichting Verhalende Journalistiek en een samenwerkingsverband van YipiY en Boom Regionale Uitgevers. Andere geïnteresseerde partijen kunnen ook een aanvraag indienen via de onderzoeksregeling.

Podcastplatform

De aanvraag van Stichting Verhalende Journalistiek betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands podcastplatform. Verhalende podcasts maken een nieuwe opleving mee in onder meer Zweden en de VS. Het succes van de true-crime podcast Serial suggereert dat er een markt bestaat voor journalistieke verhalende podcasts. Daarmee kan een nieuw (en vaak jonger) publiek bereikt worden, vergeleken met traditionele radio. Het onderzoek behelst een analyse van best practices, onderzoek naar het potentiele publiek in Nederland, de techniek, financieringsmodellen en de mogelijkheden om makers te ondersteunen. De studie is begroot op € 27.481,- waarvan maximaal € 13.740,-  door het Fonds wordt gesubsidieerd.

Flevopost

De start-up YipiY en Boom Regionale Uitgevers gaan gezamenlijk een pilotstudie doen naar het gebruik van een vragentool om bezoekers meer te betrekken bij nieuwssites. De tool moet leiden tot meer pageviews, een langere bezoekduur en meer interactie met de lezer. Eén van de doelstellingen is om hiermee de pageviews met 20% te verhogen. De kosten voor de pilot, die uitgevoerd wordt bij Flevopost, bedragen €33.930, waarvan het Fonds maximaal € 15.000,- subsidieert.

De subsidie is verleend op basis van artikel 8.15 van de Mediawet 2008 en de Regeling subsidieplafonds 2015, die aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de mogelijkheid bieden om tot maximaal de helft van de kosten subsidie te verstrekken aan een onderzoek dat betrekking heeft op de bedrijfstak in zijn geheel en dat zeer van belang is voor de pluriformiteit van de pers of de Nederlandse journalistieke infrastructuur.

Foto: Patrick Breitenbach

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.