Onderzoeksregeling

Deze regeling is bestemd voor subsidieaanvragen gericht op onderzoek in het belang van de journalistieke sector in Nederland.

Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. De bijdrage van het Fonds bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Lees voordat u onderstaande stappen doorloopt eerst aandachtig de checklist door.

Stap 1: Dien een projectidee in (optioneel)

U kunt uw idee aan ons voorleggen voordat u een aanvraag indient. Hiervoor klikt u op onderstaande knop ´Projectidee´. U krijgt vervolgens een aantal vragen voorgeschoteld met betrekking tot uw idee. Na beantwoording van de vragen verzendt u het ingevulde formulier en bekijkt het bureau uw idee. Binnen 3 weken ontvangt u schriftelijk reactie van ons met een advies. Dit advies levert u beter inzicht op of het zin heeft een subsidieaanvraag in te dienen.

Stap 2: Dien een aanvraag in

U kunt de definitieve aanvraag indienen via onderstaande knop ‘Aanvraag’. U krijgt dan een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot uw project. Naast de vragenlijst wordt u gevraagd twee documenten te uploaden, te weten een:

  • Onderzoeksopzet Dit is een beschrijving van het onderzoek en bevat in ieder geval: de probleemstelling en doelstelling van het onderzoek, een beschrijving van de onderzoeksmethode en de voorgenomen wijze van bekendmaking van de resultaten.
  • Onderzoeksbegroting Het format hiervoor kunt hier downloaden. In het format dient u de specifieke kosten van het onderzoek aan te geven.

Vervolgen aanvraag
Tijdens het indienen van uw projectidee of aanvraag kunt u deze opslaan. U ontvangt dan de inloggegevens waarmee u op een later moment verder kunt gaan met invullen. Om uw projectidee of aanvraag te vervolgen klikt u op de bijbehorende buttons hierboven. U kunt dan inloggen om verder te gaan met invullen.

Stap 3: Stuur een aanbiedingsbrief op

Na het online indienen van uw aanvraag, dient u nog een aanbiedingsbrief aan ons op te sturen. Deze brief dient ter authentificatie van u als aanvrager. In de brief geeft u aan voor welk project u een aanvraag indient. Verder voorziet u de brief van datum en uw handtekening. De brief kunt u ons faxen (070-361 71 08) of per post opsturen. Na het indienen van de aanvraag toetst het bureau de aanvraag op volledigheid. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag kan door het bestuur om nadere toelichting worden gevraagd.

Vervolg

Uw subsidieaanvraag wordt in principe in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. U krijgt daarna bericht of uw aanvraag is aangehouden, toegewezen of afgewezen. Aangehouden wil zeggen dat wij eerst nadere informatie over het project willen ontvangen voordat een beslissing wordt genomen. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld een week of vier en bedraagt maximaal 13 weken.