Vlaanderen hoopt op samenwerking met Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Nieuws |

Bardoel sprak tijdens het mediacongres ‘Vlaanderen – Nederland: innovaties & markante evoluties‘ over de grote verschillen tussen het Nederlandse mediabeleid en het Vlaamse mediabeleid. Ook stelde hij dat Nederland voorloopt in het ondersteunen van innovatieve mediaprojecten en dat er in Nederland meer ruimte is voor start-ups. Tijdens een commissievergadering op 28 september beantwoordde Sven Gatz, de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, vragen over de uitspraken van Bardoel. Gatz: “Ik sluit niet uit dat Vlaanderen en Nederland elkaar kunnen inspireren met de ervaring die er bestaat wat betreft steun aan de pers.”

Meer inwoners, meer geld

Gatz is het deels met de bevindingen van Bardoel eens. “De Nederlanders liggen inhoudelijk op ons voor”, geeft hij toe. Volgens Gatz heeft dit meerdere oorzaken. Zo is de Vlaamse overheid bijvoorbeeld nog zoekende naar de beste manier om journalistieke innovatie te ondersteunen. Naar zijn mening heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een werkwijze gevonden die duurzaam is en ook op de lange termijn zijn vruchten zal afwerpen.

Wij zijn met een derde van de Nederlanders, de budgetten zijn in verhouding. Men moet toch bij de realiteit blijven

Het verschil in bevolkingsomvang is volgens de minister een ander belangrijk punt dat in de discussie niet vergeten mag worden. “De middelen van het fonds bedragen 2,2 miljoen euro”, legt hij uit. “Wij zijn met een derde van de Nederlanders, de budgetten zijn daarmee in verhouding. Men moet toch een beetje bij de realiteit blijven.”

Noodzaak tot innovatie

Toch moet er iets veranderen, vindt parlementslid Karin Brouwers. Naar haar idee zit de mediasector middenin een grote transitie en is het de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de journalistiek zich zo sterk mogelijk door die transitie heen slaat. “Naast de noodzaak aan technologische innovatie is er in de mediasector ook nood aan andere vormen van innovatie”, bepleit ze. “Bijvoorbeeld inzake het concept van een mediabedrijf, businessmodellen, enzovoort.”

Onafhankelijk nieuws zal enkel aangeboden kunnen blijven worden door een krachtenbundeling

Brouwers noemt LocalFocus en Follow the Money als voorbeelden van Nederlandse succesverhalen. Dankzij dit soort journalistieke start-ups gelooft ze dat het Nederlandse systeem misschien ook in Vlaanderen voor positieve resultaten kan zorgen. Parlementslid Wilfried Vandaele sluit zich bij Brouwers aan: “Als je een platform zou kunnen maken waar je beide innovatieve sectoren bij elkaar zou kunnen brengen en op die manier de slagkracht zou kunnen verhogen en de kennisdeling vergemakkelijken, zou dit iets heel leuks, actueels, bruikbaars en prikkelends kunnen zijn.”

Krachten bundelen tegen Facebook en Google

Niet alleen de woorden van Bardoel deden stof opwaaien, ook uitspraken van CEO van Het Mediahuis Gert Ysebaert staan op de agenda van de commissievergadering. Tijdens het mediacongres sprak Ysebaert onder andere over de gevaren van grote tech-bedrijven zoals Facebook en Google. Veel bedrijven die vroeger via kranten en andere media adverteerden, doen dat nu namelijk via sociale media. Brouwers ziet in de woorden van de CEO nog een extra reden om intensiever te gaan samenwerken met Nederlandse mediabedrijven en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. “Onafhankelijk nieuws zal enkel aangeboden kunnen blijven worden door een krachtenbundeling, want het hele ecosysteem binnen de media draait om de pot met geld, en die is nu eenmaal beperkt.”

Samenwerken dan maar?

Het volledige onderzoek van Bardoel wordt naar alle verwachtingen aan het einde van dit jaar gepubliceerd. De minister is van plan op deze publicatie te wachten voordat hij echte conclusies trekt. Toch staat hij niet negatief tegenover een mogelijke samenwerking met Nederland. “Ik wil de voortzetting van de gesprekken met de noorderburen stimuleren”, zegt hij. “Ik vind de samenwerking zinvol, onze vraagstukken zijn vergelijkbaar.”
Foto Sven Gatz door Aaron Lepeirre 

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.