Project

Uitgeverij de Maas & Waler kampt met stijgende kosten van personeel, drukwerk en de verspreiding van de bladen. De Maas & Waler wil onderzoeken hoe de kwaliteit van de krant hoog blijft, zonder dat de redactionele kosten te hoog worden. Daarnaast wil de huis-aan-huiskrant onderzoeken hoe ze relevant kunnen blijven in een tijd van nieuwsoverschot.