Project

De Lokale Publieke Media-instelling WOS media kampt met personeelstekorten. Om de huidige kwaliteit te blijven leveren, is meer mankracht en financiële steun nodig. WOS media hoopt door samenwerking met de innovatiecoach vanuit het vernieuwingstraject bepaalde patronen te doorbreken.