Project – Thematische Samenwerking

Mediahuis Regionaal heeft in samenwerkingsverband met Databedrijf Analyze, dagblad De Limburger, Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant subsidie ontvangen om thematisch onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek heeft als thema: Verkeersveiligheid. Het doel is om datasets van meerdere instanties samen te voegen en verbinden om alle (bijna-)verkeersongelukken gedetailleerd in kaart te brengen met als doel gevaarlijke plekken/momenten te detecteren en alle hoe-en-waaromvragen daaromtrent te beantwoorden.