Regeling

De regeling Thematische Samenwerking is er voor cross-regionale samenwerkingsverbanden waarbij journalisten gezamenlijk onderzoek doen naar één thema.

Let op: het is op dit moment niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen. Het is nog niet bekend wanneer er een een nieuwe aanvraagperiode opengaat. Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor journalisten die binnen een samenwerkingsverband onderzoek doen naar één thema. Een samenwerkingsverband bestaat uit journalisten vanuit verschillende regio’s binnen Nederland. Binnen een projectteam kunnen zowel freelancejournalisten als journalisten in dienst deelnemen.

Wat is het doel en context van de regeling?

We willen uitzoeken op welke wijze we de lessen en methoden uit cross border journalistiek kunnen toepassen op de grenzen die we binnen Nederland kennen. Zo willen we het onderzoeksjournalistiek veld, en de netwerken die dit veld mede maken, van onderaf versterken. We geloven dat dat noodzakelijk is vanwege de verschillen die er geografisch gezien zijn, als het aankomt op de aanwezigheid van goed georganiseerde journalistieke tegenmacht.

We constateren dat grote verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd en dat journalisten op elk niveau zich met gelijke thema’s geconfronteerd zien. Als journalisten uit verschillende streken vaker samenwerken, vergroten we daarmee de reikwijdte van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek. Het Stimuleringsfonds stelt daarom via deze regeling subsidie beschikbaar, organiseert bijeenkomsten, faciliteert het ontstaan van nieuwe netwerken en deelt bestaande en opgedane kennis zo breed mogelijk.

Waarvoor is deze subsidie?

Het is een bijdrage aan gewerkte uren en onderzoeks- en productie kosten die komen kijken bij vooronderzoeken en de uitvoering van journalistieke onderzoeksprojecten. De bijdrage aan gewerkte uren is 36 euro per uur. Er kan tot maximaal 50.000 euro voor het gehele project worden aangevraagd (vooronderzoek + uitvoering van het onderzoek). Een project kan ook alleen bestaan uit een vooronderzoek (max 3 maanden) of uitvoering van het onderzoek (max 9 maanden).

Er is binnen deze regeling minimaal €275.000 beschikbaar. We kunnen dit subsidieplafond verhogen op basis van de kwantiteit en/of kwaliteit van de ontvangen subsidieaanvragen.

Aanvraagprocedure

Je kunt doorlopend aanvragen indienen. Per tijdvak van een maand beoordeelt en verleent het Stimuleringsfonds aanvragen op basis van een rangschikking van de aanvragen.

Subsidie aanvragen doe je via onze portal ‘MijnSVDJ’. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier. Let op: kies het aanvraagformulier met de naam ‘Vooronderzoek’ of ‘Uitvoering’.

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het Stimuleringsfonds de aanvraag eerst op volledigheid. Pas als je aanvraag volledig is wordt deze in behandeling genomen.

Let op: binnen een samenwerkingsverband moet er één persoon worden aangewezen die de subsidieaanvraag doet voor het gehele team.

Aanvraag doen / Login

Aanvragen die na de volledigheidscheck door ons volledig zijn voor een bepaalde datum worden meegenomen in de vergadering van die ronde.

Deadlines voor volledige aanvragen van zowel vooronderzoek als uitvoeringssubsidie zijn:

 • 20 november 2022
 • 8 januari 2023
 • 12 februari 2023
 • 16 maart 2023
 • 14 april 2023
 • 17 mei 2023

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aanvraag eerst voldoen aan drempelcriteria. Voldoet je aanvraag niet aan de drempelcriteria, dan wijst het Stimuleringsfonds deze op formele gronden af.

De drempelcriteria zijn:

 • De activiteiten betreffen onderzoeksjournalistiek;
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit een team van journalisten van ten minste twee verschillende Nederlandse journalistieke organisaties of freelancers die inhoudelijk meewerken aan het vooronderzoek of de uitvoering.

Voldoet je aanvraag aan de drempelcriteria, dan wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie beoordeelt je aanvraag aan de hand van de inhoudelijke criteria en brengt daarna het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds beoordeelt aanvragen niet op het specifieke onderwerp en kijkt naar de kwaliteit van de samenwerking en de plannen die onder deze samenwerking liggen.

De adviescommissie hanteert het Reglement Adviescommissies Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hierbij geldt de versie zoals gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds op het moment van indienen op www.svdj.nl/adviseurs.

De adviescommissie Thematische Samenwerking bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Jeroen Trommelen
 • Hille van der Kaa
 • Goos de Boer
 • Tanja van Bergen

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via de aanvraagomgeving word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan met betrekking tot verantwoording en vastlegging van je activiteiten. Lees daarom de regeling aandachtig door voordat je een aanvraag indient.

Belangrijke documenten

Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling goed door om te zien aan welke drempelcriteria en inhoudelijke criteria je project moet voldoen.

Ook kun je je aanvraag alvast goed voorbereiden door de voorbeeldaanvraag formulieren te bekijken.

Houd de benodigde documenten bij de hand bij het invullen van het online aanvraagformulier:

 • Begroting (gebruik hiervoor het template)
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • CV’s van teamleden;
 • Plan van aanpak (bij aanvraag ‘Uitvoering’)
 • Toezegging(en) tot publicatie (bij aanvraag ‘Uitvoering’)
Veelgestelde vragen

Activiteiten ter uitvoering van een voorbereidend onderzoek naar een specifiek thema met als doel de haalbaarheid van een onderzoeksjournalistiek onderzoek te bepalen aan de hand van:

 • de nieuwswaarde;
 • een inventarisatie van bronnen;
 • de te gebruiken methodiek;
 • de teamsamenstelling;
 • een inschatting van de benodigde tijd en middelen; en
 • een taakverdeling en planning.

Activiteiten ter uitvoering van een onderzoeksjournalistiek onderzoek resulterende in een productie waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Deze productie kan voor alle soorten platformen dienen, bijvoorbeeld print, online, televisie, radio, documentairefilm, podcast of cross-mediaal.

 • De activiteiten betreffen onderzoeksjournalistiek
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit een team van journalisten van ten minste twee verschillende Nederlandse journalistieke organisaties of freelancers die inhoudelijk meewerken aan het vooronderzoek of de uitvoering.

Een aanvraag tot subsidieverlening voor een vooronderzoek wordt beoordeeld aan de hand van de volgende inhoudelijke criteria:

 • samenstelling van het team;
 • urgentie van de samenwerking;
 • meerwaarde van de samenwerking; en
 • impact op de onderzoeksjournalistieke infrastructuur.

Een aanvraag tot subsidieverlening voor de uitvoering wordt beoordeeld aan de hand van de volgende inhoudelijke criteria:

 • samenstelling van het team;
 • kwaliteit van de projectcoördinatie;
 • kwaliteit van het plan van aanpak; en
 • impact op onderzoeksjournalistieke infrastructuur.

 

Gewerkte uren van de betrokken teamleden van het samenwerkingsverband voor de onderstaande werkzaamheden:

 • het verrichten van activiteiten ten behoeve van een vooronderzoek of van de uitvoering van onderzoeksjournalistiek onderzoek;
 • projectcoördinatie en -administratie van de samenwerking; en
 • reflectie op de samenwerking.

Bijvoorbeeld kosten in verband met een WOO-verzoek, juridisch advies, kadasterkosten, reiskosten en aanschaf of abonnementskosten van software). Hardware zoals computers, microfoons en camera’s komen niet voor subsidie in aanmerking.

Contact

Nog vragen? Neem contact met op met Steffan Konings via info@svdj.nl. Je kunt ons ook bellen via 070 361 7111. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

 

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.