Project

Team SVDJ Accelerator 2021

Pointer is het onderzoeksplatform van de KRO-NCRV. Tijdens de Accelerator deed het team van Pointer onderzoek naar het gebruik van OSINT. OSINT staat voor Open Source Intelligence: het analyseren van open bronnen zoals video’s en berichten die gedeeld worden op social media.

Voor OSINT-onderzoekers is het voortdurend een uitdaging om periodiek journalistieke verhalen op OSINT-basis te maken.

​Het grootste probleem waarmee ze worden geconfronteerd, is dat het genereren van nieuwe verhalen en het onderzoeken (het verzamelen en analyseren van beelden uit openbare bronnen) veel tijd en werk kost. Dit leidt er toe dat ze minder producties kunnen maken dan dat ze zouden willen.​

​Tegenwoordig is hun beste optie om scherpe keuzes te maken in welke onderzoeken ze wel of niet doen. De keerzijde is dat ze belangrijke, urgentere onderzoeken naast zich neer moeten leggen. ​

​Met de toename van social media platformen en het gebruik van deze openbare bronnen, zal het probleem in de loop van de tijd alleen maar erger worden. Hoe meer (beeld)materiaal uit openbare bronnen, hoe meer verhalen er immers te maken zijn.​

​Als er een betere manier was om meer en snellere OSINT-producties te maken, dan kan de doelgroep meer van deze journalistieke producties consumeren. Een OSINT-community van onderzoekers en hobbyisten kan ons werk uit handen nemen; enerzijds bij het meehelpen en bijdragen aan een onderzoek. Anderzijds kunnen zij ogen en oren openhouden voor het aandragen van nieuwe OSINT-verhalen. ​

Contact opnemen?

Wil je in contact komen met een van de teams die meedoen of hebben gedaan aan de SVDJ Accelerator? Mail dan Willemijn Dekker (Programma manager SVDJ Accelerator) via dekker(@)svdj.nl.