Project

Studio040 was voor de pilot al behoorlijk geprofessionaliseerd, met 6,5 fte werkzaam voor de omroep. Door de redactie-capaciteit via de middelen uit de pilot uit te breiden wil de omroep een grote kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingsslag maken.

Hiertoe zoekt de omroep een combinatie van ‘groot belangrijk nieuws’ en menselijke verhalen uit ‘de haarvaten’ van de samenleving. Hiertoe heeft de omroep in het kader van de pilot een weekendredacteur en een online bureauredacteur aangenomen die de continuïteit en kwaliteit van de journalistieke producties bewaken. Daarnaast richten twee regioverslaggevers zich op nieuws uit de kernen Aalst, Waalre en Geldrop-Mierlo en een mojo verslaggever zich op Eindhoven. Daarnaast houdt een coördinator burgerjournalistiek zich bezig met het uitrollen van een netwerk van burgers, die actief bijdragen aan de verslaggeving van de omroep.

Bekijk hier een productie van Studio040 die tijdens de Pilot Professionalisering Lokale Omroepen is gemaakt.