Project

OOG, de omroep voor Groningen, Haren en Ten Boer, richt zich in de pilot Professionalisering Lokale Omroepen op het ontwikkelen van nieuwe vertelstijlen die passen bij de verschillende kanalen waar de omroep op actief is, en de gebruikers die bij die kanalen horen. In de pilot wil OOG meer grip krijgen op nieuwe manieren om het nieuws te brengen, bijvoorbeeld via Instagram of podcasts.

Hierbij staat experiment centraal. Welke vertelstijlen werken? Welke specialistische kennis is nodig op de redactie? Wat zijn do’s en don’ts? Uiteindelijk is het doel van OOG om het relevantste journalistieke platform van Groningen te blijven. Hiertoe heeft OOG drie multimediaredacteuren aangenomen voor de pilot, een grafisch ontwerper en een projectleider.

Bekijk producties van OOG op Instagram.